Ticari Elektronik İleti Yönetim Sistemi’ne (“İYS”) Kayıt Yükümlülüğü 1 Aralık 2020’ye uzatıldı

Yayınlanma Tarihi: 15 Eylül 2020Ticari elektronik iletiler, Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik’te telefon, çağrı merkezleri, faks, otomatik arama makineleri, akıllı ses kaydedici sistemler, elektronik posta, kısa mesaj hizmeti gibi vasıtalar kullanılarak elektronik ortamda ticari amaçlarla gönderilen veri, ses ve görüntü içerikli iletiler olarak tanımlanmıştır.

Yönetmelik ile, ticari elektronik ileti onayı alınmasına, reddetme hakkının kullanılmasına ve şikâyet süreçlerinin yönetilmesine imkân tanıyan bir sistem kurulacağı ve Ticaret Bakanlığı’nın (“Bakanlık”) erişimine açılacağı düzenlenmiştir. İYS, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından bu amaçla hizmet vermek üzere kurulmuştur.

Söz konusu sistem,

·         Ticari elektronik ileti onay ve ret bilgilerinin kaydedilmesi,

·         İletiler bakımından onay alınması veya ret hakkının kullanılması,

·         Ticari elektronik ileti şikâyetlerinin alınması, raporlanması, şikâyet sürecinin hızlı ve etkin bir şekilde yönetilmesi ve

·         Aracı hizmet sağlayıcıların sistemi kullanması amacıyla hizmete sunulmuştur.

4 Ocak 2020 tarihli, 30998 sayılı Resmi Gazete ile yürürlüğe giren “Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile birlikte ticari elektronik ileti gönderimi yapmak isteyen gerçek/tüzel kişilere İYS’ye kayıt zorunluluğu getirilmiştir. Bunun yanında, sisteme geçiş yapılması ile alınacak yeni onaylar İYS üzerinden alınacak ve hizmet sağlayıcıların başka kanallardan elde ettiği onaylar sisteme kaydedilecektir.

Bu kapsamda hizmet sağlayıcılara aşağıdaki yükümlülükler getirilmiştir:

1. Bugüne dek Yönetmelik’e uygun şekilde alıcılardan alınmış ticari elektronik ileti onaylarının 01.12.2020 tarihine kadar İYS’ye kaydedilmesi gerekmektedir. Bunun yanında, ilgili alıcılara onaylarını İYS üzerinden kontrol etmeleri ve ret haklarını 16.01.2021 tarihine kadar İYS üzerinden kullanabileceklerine yönelik bir bildirim gönderilmesi gerekmektedir. Bu tarihe kadar kontrol edilmeyen onayların geçerli sayılacağı belirtilmiştir.

2. Hizmet sağlayıcısının yazılı olarak veya her türlü elektronik iletişim aracıyla onay alması mümkün olmakla birlikte bu şekilde alınan onayların ispat külfeti yine hizmet sağlayıcıda olacaktır. Bunun yanında, bu şekilde alınan onayların İYS’ye 3 iş günü içerisinde kaydedilmesi gerekmektedir, İYS’ye kaydedilmeyen onaylar geçersiz sayılacaktır.

3. Buna ek olarak, alıcıların tacir ve esnaf sıfatını haiz olması halinde onay alınmasına gerek olmamakla birlikte, bu kişilerin elektronik iletişim adreslerinin İYS’ye kaydedilmesi gerekmektedir.

4. Alıcılar, ret haklarını İYS üzerinden kullanabilecek olup; hizmet sağlayıcı, alıcı tarafından ret hakkının kullanıp kullanılmadığını İYS üzerinden kontrol etmek, kendisine sair yollarla iletilen ret bildirimlerini de İYS’ye kaydetmek, ret hakkını kullanan alıcıya ticari elektronik ileti gönderimini 3 iş günü içerisinde durdurmakla yükümlüdür.

Ø  Kayıt için son tarih ilk olarak 1 Haziran 2020 olarak belirlenmiş, ancak, bu süreyi üç ay erteleme yetkisine sahip olan Bakanlık, Yönetmelik'te öngörülen süreleri uzatmıştır. Bu doğrultuda 23 Mayıs 2020 tarihinde Bakanlık, son kayıt tarihini üç ay uzattığını duyurmuş ve böylece son kayıt tarihi 1 Haziran 2020 yerine 1 Eylül 2020 olarak değiştirilmiştir. Son olarak, söz konusu kayıt tarihi 28 Ağustos 2020 tarihli, 31227 sayılı Resmi Gazete ile 1 Aralık 2020’ye uzatılmıştır.

Ø  Ayrıca, Bakanlık’ın, bu tarihleri hizmet sağlayıcıların niteliği ile ticari elektronik ileti onay sayılarının büyüklüğünü göz önünde bulundurarak altı ay ertelemeye yetkili olduğu belirtilmiştir.