Ticaret Siciline Tescil Edilen İşlemlere İlişkin Bildirim Zorunluluğunun Kaldırılmasına Yönelik 546 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Yayımlanmıştır.

Yayınlanma Tarihi: 30 Ocak 2023Ticaret Siciline Tescil Edilen İşlemlere İlişkin Bildirim Zorunluluğunun Kaldırılmasına Yönelik 546 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Yayımlanmıştır.

 

Vergi Usul Kanunu (VUK)’un 170/A maddesinde, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın, aynı Kanuna göre mükelleflerin bildirmeye mecbur olduğu bilgilerin, kamu kurum ve kuruluşları tarafından Bakanlığa yazılı veya elektronik olarak bildirilmesi durumunda, bu bildirimi mükellefler tarafından yapılmış bildirim olarak kabul etme yetkisi bulunmaktadır.

 

Anılan yetkiye istinaden, VUK’a göre mükelleflerin bildirmeye mecbur olduğu bilgilerden, Ticaret Bakanlığı tarafından elektronik ortamda Hazine ve Maliye Bakanlığına bildirilenlerin mükellefler tarafından yapılmış bildirim olarak kabul edilmesine ilişkin usul ve esasların belirlenmesi amacıyla 18.01.2023 tarihli Resmi Gazete’de “546 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği” yayımlanmıştır.

 

546 No.lu VUK Tebliği ile yapılan düzenlemeler aşağıda özetlenmiştir.

 

 

Bildirim Zorunluluğu Kaldırılan İşlemler

 

Ticaret Siciline Tescil Edilmesi Gereken İşlemler

Ticaret Siciline Tescil Edilen İşlemler İçin Vergi Dairesine Bildirimde Bulunmasına Gerek Olmayanlar

 

 

 

 

 

İşe Başlama Bildirimi

  Anonim şirketler (213 sayılı Kanunun 153 üncü maddesi kapsamında ticaret sicili müdürlüklerince bildirilmektedir.),

  Limited şirketler (213 sayılı Kanunun 153 üncü maddesi

kapsamında ticaret sicili müdürlüklerince bildirilmektedir.),

  Kooperatifler (18/4/1972 tarihli ve 1581 sayılı Tarım Kredi Kooperatifleri ve Birlikleri Kanunu kapsamında kurulan Tarım Kredi Kooperatifleri hariç.),

  Kollektif şirketler,

  Komandit şirketler,

  Merkezleri Türkiye dışında bulunan ticari işletmelerin Türkiye’deki  şubeleri,

  Dernek veya vakıflara ait iktisadi işletmeler.

 

 

Şube Açılış/Kapanış Bildirimi

(01/02/2023 tarihinden önce açılan şubelerin kapanış bildirimleri vergi dairesine bildirilmeye devam edilecektir.)

  Anonim şirketler (Banka şubeleri hariç),

  Limited şirketler,

  Kooperatifler (1581 sayılı Tarım Kredi Kooperatifleri ve Birlikleri Kanunu kapsamında kurulan Tarım Kredi Kooperatifleri hariç.),

  Kollektif şirketler,

  Komandit şirketler,

  Merkezleri Türkiye dışında bulunan ticari İşletmelerin Türkiye’deki şubeleri,

  Dernek veya vakıflara ait iktisadi işletmeler.

Merkez/Şube Adres Değişikliği Bildirimi

(01/02/2023 tarihinden önce açılan şubelerin adres değişikliği

bildirimi vergi dairesine bildirilmeye devam edilecektir.)

  Anonim şirketler,

  Limited şirketler,

  Kooperatifler (1581 sayılı Tarım Kredi Kooperatifleri ve Birlikleri Kanunu kapsamında kumlan Tarım Kredi Kooperatifleri hariç.),

  Kollektif şirketler,

  Komandit şirketler,

  Merkezleri Türkiye dışında bulunan ticari işletmelerin Türkiye’deki şubeleri,

  Dernek veya vakıflara ait iktisadi işletmeler.

Tür Değişikliği Bildirimi

   13/01/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 181 inci ve 194 üncü maddesinde yer alan tür değişiklikleri.

Tasfiyeye Giriş/Tasfiyeden Vazgeçme Bildirimi

  Anonim şirketler (Tasfiye giriş bilançosu vergi dairesine verilmeye devam edecektir.),

  Limited şirketler (Tasfiye giriş bilançosu vergi dairesine verilmeye devam edecektir.),

  Kooperatifler (Tasfiye giriş bilançosu vergi dairesine verilmeye devam edecektir.) (1581 sayılı Tarım Kredi,

  Kooperatifleri ve Birlikleri Kanunu kapsamında kurulan Tarım Kredi Kooperatifleri hariç.),

  Kollektif şirketler (Tasfiye giriş bilançosu vergi dairesine verilmeye devam edecektir.),

  Komandit şirketler (Tasfiye giriş bilançosu vergi dairesine verilmeye devam edecektir.),

  Merkezleri Türkiye dışında bulunan ticari işletmelerin Türkiye’deki şubeleri.

Tasfiye Kapanış (Tasfiye Sonu Terkin)/ İşi Bırakma Bildirimi

  Anonim şirketler,

  Limited şirketler,

  Kooperatifler (1581 sayılı Tarım Kredi Kooperatifleri ve Birlikleri Kanunu kapsamında kurulan Tarım Kredi Kooperatifleri hariç.),

  Kollektif şirketler,

  Komandit şirketler,

  Merkezleri Türkiye dışında bulunan ticari işletmelerin Türkiye’deki şubeleri,

  Dernek veya vakıflara ait iktisadi işletmeler.

Unvan Değişikliği Bildirimi

  Anonim şirketler,

  Limited şirketler,

  Kooperatifler (1581 sayılı Tarım Kredi Kooperatifleri ve Birlikleri Kanunu kapsamında kurulan Tarım Kredi Kooperatifleri hariç.),

  Kollektif şirketler,

  Komandit şirketler,

  Merkezleri Türkiye dışında bulunan ticari işletmelerin Türkiye’deki şubeleri,

  Demek veya vakıflara ait iktisadi işletmeler.

 

Bu Tebliğ 1/2/2023 tarihinde yürürlüğe girecektir.

 

 

Bültenimizde yer alan konularla ilgili sorularınız için lütfen bizimle temasa geçiniz. 

 

Saygılarımızla,