Ticaret Bakanlığı, COVID-19 Salgını Nedeniyle Alınan Tedbirlere ilişkin Duyuru Yayımladı

Yayınlanma Tarihi: 20 Mart 2020Özet: Ticaret Bakanlığı ve Sicil Müdürlükleri nezdinde COVID-19 salgını nedeniyle alınan tedbirler, ilgili internet sitelerinde yayımlanmıştır.

Açıklamalar

Çağrılı Genel Kurulların İptal Edilebilmesi:

Ticaret Bakanlığı tarafından COVID-19 salgınının yayılmasını önlemek amacıyla alınan tedbirler neticesinde, anonim ve limited şirketlerde usulüne uygun olarak toplantıya çağrılmış genel kurulların, erteleme kararı alınması amacıyla genel kurulun toplantısını beklemeksizin, ileri bir tarihte yapılmak üzere şirketlerin yönetim organlarının alacağı bir karar ile iptal edilebileceği hususu Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Müdürlüğünün 20/03/2020 tarihli ve 53382221 sayılı yazısı ile uygun bulunmuş ve karar Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin internet sitesinde yayınlamıştır.

İptal Başvurusu İçin Yapılması Gerekenler:

Usulüne uygun yapılmış olan genel kurul çağrısının iptaline ilişkin duyurunun ilgili Ticaret Sicil Müdürlüğüne iletilmesi gerekmektedir. Başvuru ile birlikte, duyuru Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanacaktır.

İptal Başvurusunu Kimler Yapabilir:

İptal başvurusu, anonim şirketlerde yönetim kurulu tarafından, limited şirketlerde ise müdürler kurulu tarafından yapılmalıdır.

Genel Kurul Toplantılarının Elektronik Ortamda Yapılabilmesi:

Ticaret Bakanlığı tarafından genel kurulların elektronik ortamda yapılmasını düzenleyen Türk Ticaret Kanunu madde 1527 uyarınca fiziken katılımı en aza indirmek üzere şirketlere, pay sahiplerinin fiziki ortamda katılımda bulunmaksızın toplantının elektronik ortamda gerçekleştirilmesi hususunda takdir haklarını kullanmaları tavsiye edilmiştir.

Bu çerçevede esas sözleşmelerinde kurul toplantılarının elektronik ortamda yapılmasına imkan tanıyan hüküm bulunmayan şirketlerin, bu dönemde gerçekleştirmeyi planladıkları toplantıları “Elektronik Genel Kurul Toplantı Sistemi” ve “Elektronik Yönetim Kurulu Sistemi” üzerinden gerçekleştirilebilmelerine yönelik tedbir alınmıştır. Bu konuda, şirketler Merkezi Kayıt Kuruluşu Anonim Şirketi’nden destek almaya yönlendirilmiştir. Esas sözleşmelerinde bu yönde hüküm bulunmayan şirketlerin bu konuda yapacakları esas sözleşme tadili, bundan sonra yapılacak ilk genel kurulda gerçekleştirilebilecektir.

Ticaret Sicil Müdürlüğü Hizmetlerine İlişkin Diğer Önlemler:

Ticaret Sicil Müdürlüğünün vezne hizmetlerine ilişkin aldığı tedbirler uyarınca, onaylı suret ve ilan talepleri de Müdürlüğün internet sitesi üzerinden alınabilecektir. Islak imzalı onaylı suret talepleri internet sitesi üzerinden iletildiğinde talep aynı gün işleme alınarak yine aynı gün kargoya verilerek adrese teslimi sağlanacağı duyurulmuştur. İlan talepleri de posta veya kargo ile Müdürlüğe iletilebilecek ve ilan yayın ücretleri internet bankacılığı ile ödenebilecektir.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

Ticaret Bakanlığı’nın Genel Kurullara ilişkin duyurusu için tıklayınız.

Ticaret Sicil Müdürlüğü’nün Genel Kurullara ilişkin duyurusu için tıklayınız.

Ticaret Sicil Müdürlüğü’nün vezne hizmetlerine ilişkin duyurusu için tıklayınız.