TEYDEB Raporlarının Yalnızca Elektronik İmza Kullanılarak Gönderilmesine İlişkin Duyuru Yayımlandı

Yayınlanma Tarihi: 22 Haziran 2023TEYDEB Raporlarının Yalnızca Elektronik İmza Kullanılarak Gönderilmesine İlişkin Duyuru Yayımlandı

TÜBİTAK tarafından yapılan 31.05.2023 tarihli duyuruda, mali müşavirlik proje harcamaları değerlendirme raporu/mali müşavir raporunun  ve proje kapsamında yapılan harcama ve giderlerle ilgili gider formlarının elektronik imza kullanılarak sadece elektronik ortamda alınabileceği ve bu konuya ilişkin ayrı bir duyuru yapılacağı ifade edilmişti.  İlgili duyuru 19.06.2023 tarihinde yapılmış olup, duyuru detayları şu şekildedir;

1.       Aşağıdaki programlar için raporlar elektronik imzayla gönderilebilecektir. Bu programlar kapsamında TÜBİTAK’a basılı veya ıslak imzalı evrak gönderilmeyecektir, gönderilen evraklar kabul edilmeyecektir.

1501- Sanayi Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik Projeleri Destekleme Programı Uygulama Esasları

1507- KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı Uygulama Esasları

1509 - Uluslararası Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı Uygulama Esasları

1511-Öncelikli Alanlar Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik Projeleri Destekleme Programı Uygulama Esasları

 

2.       Sürece ilişkin aşamalar aşağıdaki gibi gerçekleşecektir.

a.       3 Temmuz 2023 tarihi ve sonrasında gönderilecek dönemlerde gider formları PRODİS üzerinden çevrimiçi olarak hazırlanacaktır.

b.       Kuruluş tarafından imzalanan gider formları PRODİS sistemi üzerinden mali müşavire gönderilecektir.

c.        Mali müşavirlik proje harcamaları değerlendirme raporu PRODİS üzerinden hazırlanacaktır.

d.       Mali müşavir tarafından elektronik imza ile imzalanan mali müşavirlik proje harcamaları değerlendirme raporu ve gider formları sistem üzerinden kuruluşa gönderilecek ve kuruluş tarafından da rapor gönderim süresi içerisinde PRODİS üzerinden TÜBİTAK’a gönderilecektir. 

3.       Revizyon isteme süreçleri PRODİS üzerinden yürütülecektir. 

4.       Gider formlarının ve mali müşavirlik proje harcamaları değerlendirme raporunun hazırlanmasına yönelik kılavuzlar PRODİS’te ilgili sayfalarda 3 Temmuz 2023 tarihinde yayımlanacaktır.

5.       Gider formlarının kuruluş yetkilisi/yetkilileri tarafından imzalanması gerekeceği için kuruluş bazlı ön kaydı olmayan kuruluşların kuruluş bazlı ön kayıt yaptırmaları, kuruluş bazlı ön kaydı olan kuruluşların da PRODİS’te yer alan kuruluş yetkilisi/yetkililerinin yetki süresini kontrol etmeleri çok önemlidir.  Ayrıca gider formlarının kuruluş yetkilisi/yetkilileri tarafından elektronik imzalı olarak PRODİS üzerinden gönderilmesi gerektiğinden,  kuruluş yetkilisi/yetkililerinin mutlaka e-imza sahibi olması gerekmektedir.

Duyuru Linki;

https://eteydeb.tubitak.gov.tr/duyurular.htm#duyuru_64