Tevkifat Uygulamasından Kaynaklanan İade Taleplerinin Yerine Getirilmesinde, Alıcı Tarafından 2 No.lu KDV Beyannamesi İle Beyan Edilen ve Tahakkuk Ettirilen KDV’nin Ödenmiş Olması Şartı Mükelleften Aranmayacaktır

Yayınlanma Tarihi: 16 Mayıs 2022Gelir İdaresi Başkanlığının 13.05.2022 tarihli E-64994458-130[5509-815]63230 sayılı yazısı ile KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 35 Seri No.lu Tebliğin 15. Maddesinin yürütmesi durdurulduğundan, tevkifat uygulamasından kaynaklanan  iade taleplerinin yerine getirilmesinde, alıcı tarafından 2 No.lu KDV Beyannamesi ile beyan edilen ve tahakkuk ettirilen KDV’nin ödenmiş olması şartı mükelleften aranmayacaktır.