Teşvik belgeli enerji yatırımlarına YMM raporuyla kapama imkanı getiren tebliğ değişikliği yayımlandı.

Yayınlanma Tarihi: 28 Kasım 202328 Kasım 2022 tarih ve 32383 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 2023/1 No.lu Tebliğ ile 2012/1 No.lu Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğde değişiklik yapılmıştır. 

Yapılan düzenleme ile birlikte, genel teşvik uygulamaları kapsamında desteklenen elektrik enerjisi üretimine yönelik yatırımların ve bölgesel teşvik uygulamaları kapsamında desteklenen güneş ve rüzgâr enerjisinden elektrik enerjisi üretimine yönelik yatırımların tamamlama vizesi, yatırımcı firmanın teşvik belgesine konu yatırıma ilişkin ilgili kurum tarafından düzenlenen geçici kabul belgesinin tasdikli sureti ile  asgari sabit yatırım tutarının ve bölgesel yatırım teşvik belgelerinin bölgesel destek sınıfı niteliğinin sağlandığına ilişkin “Elektrik Enerjisi Üretimi Yatırımlarında Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamı Harcamaların Tespitine İlişkin Yeminli Mali Müşavir Raporu”nun Bakanlığa ibraz edilmesi suretiyle yapılmış sayılacaktır.

Tebliğ’in yayım tarihi itibariyle yatırımları tamamlanmış ve kapama vizesi için Bakanlığa başvurmuş olan yatırımcı firmalar da düzenlemede bahsi geçen YMM raporunu Bakanlığa ibraz etmeleri koşulu ile tamamlama vizesi işlemlerini tamamlayabileceklerdir.

Kanun metnine ulaşmak için lütfen tıklayınız.

Saygılarımızla.