Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı Hakkında Yönetmelik’te Değişiklik Yapıldı

Yayınlanma Tarihi: 23 Mart 2022Özet: Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik  22.03.2022 tarih ve 31786 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmış olup yapılan değişiklikler aşağıdaki şekilde özetlenmiştir.

İlk defa 2014 yılında yayımlanan 2017 yılında yapılan değişiklik ile kapsamı genişleyen Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programının amacı, Ar-Ge ve yenilik projeleri sonucu ortaya çıkan teknolojik ürünlere yönelik yatırımlara, makine ve teçhizat, kredi faiz ve işletme gideri desteği sağlanmasıdır.

Bu defa yayımlanan yönetmelikle özetle aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır:

·         Elektrikli araçlar için yüksek hızlı şarj istasyonlarının kurulmasına yönelik yatırım projeleri program kapsamına alınmıştır.

·         Makine ve teçhizat desteğinin kapsamı genişletilmiştir.

·         Program kapsamındaki yatırımlar için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca çağrı duyurusu yayımlanacak, Çağrı duyurusunda başvuru süresi, çağrı takvimi, başvuru yöntemi, proje süresi, proje bütçesi, yatırım konuları, tutarları veya oranları, değerlendirme kriterleri belirtilecektir.

·          İlgili çağrı, süreli veya sürekli olabileceği gibi, yılda bir veya birden fazla kez yayımlanması da mümkündür.

·         Makine ve teçhizat desteği destek üst limit ve oranları; Program kapsamında 1 inci maddenin birinci fıkrasının (a), (b), (c) ve (ç) bentleri kapsamında desteklenecek yatırım projeleri için % 60 ve 10.000.000 TL, d bendinde desteklenecek yatırım projeleri için ise % 75 ve 20.000.000 TL olarak güncellenmiştir.

·         Ayrıca satın alınacak makine ve teçhizatın yerli malı belgesi olması halinde ilave edilecek ek puan üst limiti 20 puan olarak güncellenmiştir.

·         Elektrikli araçlar için hızlı şarj istasyonlarının kurulmasına yönelik yatırımlar işletme gideri desteği kapsamı dışında bırakılmıştır.

·         Makine ve teçhizat üzerinde çalışan yazılım giderleri harcama kalemi olarak kapsama alınmıştır.