Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı Uygulama Esasları ile Öncelikli Ürün Listesi Tebliğleri Yayımlandı

Yayınlanma Tarihi: 19 Eylül 2019Özet: 18.09.2019 tarih ve 30892 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı Uygulama Esasları Tebliği ile Öncelikli Ürün Listesi Tebliği ne ilişkin açıklamalar yapılmıştır.

Açıklamalar

1. 7 Ağustos 2019 tarih ve 30855 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 1402 ve 1403 sayılı Kararlar ile hayatımıza giren Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı'nın uygulama esaslarını açıklayan "Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı Uygulama Esasları Tebliği" yayımlanmıştır.

Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programının, 2019 ile 2023 yılları arasındaki dönemi kapsayan ve yakın zamanda TBMM'de kabul edilen 11. Kalkınma Planı'nın odağına aldığı konuların başında geldiğini tekrar hatırlatmak isteriz.

Program, Türkiye'de katma değerli üretimin artırılması amacı doğrultusunda, Bakanlık ve bağlı/ilgili kuruluşları tarafından sağlanan destek ve teşviklerin orta-yüksek ve yüksek teknoloji seviyeli sektörlere yoğunlaştırılmasına yönelik özel bir programdır. Programda, Türkiye için kritik öneme sahip ve gelecek potansiyeli yüksek ürünlerin ülke içinde üretim kapasitesinin geliştirilmesi hedeflenmektedir.

Yalnızca Türkiye'de yerleşik sermaye şirketlerinin başvurabileceği Program kapsamında; yaklaşık 400 ürün grubunun tespit edildiğini ve "uçtan uca yerlileşme" denilebilecek bir model hazırlandığını anlaşılmaktadır. Bu bağlamda Program'la cari açığın kalıcı olarak düşürülmesi ve sanayimizde ithal ara malı oranının azaltılarak, daha güçlü bir ihracat sepetine de sahip olunması amaçlanıyor. Bu kapsamda, çeşitli kriterler göz önünde bulundurularak belirlenen Öncelikli Ürün Listesine yönelik Bakanlık tarafından sağlanan yatırım teşvikleriyle KOSGEB ve TÜBİTAK tarafından sağlanan proje desteklerinin tek pencere mekanizmasıyla sunulması öngörülüyor.

2. Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında ilan edileceği belirtilen "makine, bilgisayar, elektronik, optik, elektrikli teçhizat, eczacılık, kimya ve ulaşım araçları sektörlerine" ilişkin ürün listelerinden "makine" sektörüne ilişkin ürün listesi açıklanmıştır.

Tebliğ'e göre,

Bakanlık öncelikli ürün listesindeki ürünlere yönelik olarak duyuru yapmak suretiyle çağrıda bulunacaktır.

Program kapsamında desteklenecek yatırımlarda, çağrı duyurusunda yer alan ürünlere yönelik olma ve çağrı duyurusunda belirlenen proje kapsamında yapılması öngörülen toplam harcamaların tutarından oluşan asgari proje tutarını karşılama koşulu aranacaktır.

Yatırımcı firmanın temel kriterleri sağlayıp sağlamadığı program yönetim ofisi tarafından belirlenecektir. Temel kriterleri sağladığı tespit edilen firma kesin başvuru yapmaya davet edilecektir.

Her bir proje başvurusu için proje fizibilitesi sunulması zorunludur.

Program kapsamında Komite tarafından desteklenmesine karar verilen yatırımlardan, ilgili karardaki gerekli koşulları sağlayan ve nitelikleri ve destek ihtiyaçlarına istinaden uygun bulunanlar, 2016/9495 sayılı Karar kapsamında desteklenmesi için Cumhurbaşkanı onayına sunulacaktır ve Cumhurbaşkanı tarafından desteklenmesi uygun bulunan yatırım projeleri için Cumhurbaşkanı kararı yayımlanacaktır.

Konuyla ilgili detaylı bilgi için Teşviklerde Yeni Dönem: "Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı" başlıklı yazımızı okuyabilirsiniz.

Ek 1- Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı Uygulama Esasları Tebliği

Ek 2- Öncelikli Ürün Listesi Tebliği

Ek 3- Makine Sektörüne ilişkin Öncelikli Ürün Listesi 

Bülten kapsamı konularda ek bilgiye ihtiyaç duymanız halinde +90 (212) 316 60 00 numaralı telefondan ya da eakin @kpmg.com elektronik posta adresinden Emrah Akın veya ukam@kpmg.com adresinden Uğur Kam ile irtibat kurmanızı rica ederiz.