Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ile Ar-Ge/Tasarım Merkezlerinde “Dışarıda Geçirilen Süreler”i düzenleyen 7103 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı yayımlandı.

Yayınlanma Tarihi: 28 Nisan 2023Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ile Ar-Ge/Tasarım Merkezlerinde “Dışarıda Geçirilen Süreler”i düzenleyen 7103 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı yayımlandı.

4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu’nun Geçici 2’nci maddesi ve 5746 sayılı Ar-Ge ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun’un 3’üncü maddesinde yer alan gelir vergisi stopajı teşviki kapsamında, Teknokentler ile Ar-Ge veya Tasarım Merkezlerinde çalışan personelin toplam sayısına veya teşvike konu edilen toplam çalışma sürelerine uygulanmak üzere söz konusu bölge ve merkezler “Dışında Geçirilen Süreler” 5806 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 31.12.2023 tarihine kadar %75 olarak uygulanmaktaydı. 

v  20.04.2023 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 7103 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile “Dışarıda Geçirilen Süreler”

Ø  Mahiyeti Bakanlıkça belirlenen BİLİŞİM PEERSONELİ için 01.04.2023-31.12.2023 tarihleri arasında (bu tarihler dahil) %100

Ø  DİĞER PERSONELLER için %75 olarak 31.12.2023 tarihine kadar (bu tarih dahil)

uygulanacak,

v 7103 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 5806 sayılı karar yürürlükten kaldırılmış,

v 7103 sayılı Karar, 01.04.2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 20.04.2023 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 


Bültenimizde yer alan konularla ilgili sorularınız için lütfen bizimle temasa geçiniz. 

Saygılarımızla,