Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ile Ar-Ge veya Tasarım Merkezlerinde Çalışan Personelin Uzaktan Çalışma Sürelerine İlişkin Uygulanacak Oran Hakkında Kanun Teklifi

Yayınlanma Tarihi: 19 Kasım 202117.10.2021 tarihli 4625 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ile Ar-Ge veya Tasarım Merkezlerinde çalışan personelin, gelir vergisi stopajı teşvikine konu edilen toplam çalışma sürelerine uygulanmak üzere söz konusu bölge ve merkezler dışında geçirdikleri süreler bakımından uygulanacak oran 31/12/2022 tarihine kadar %50 olarak kararlaştırılmıştı.

16.11.2021 tarihinde meclise sunulan "Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi" ile öncesinde %50 olarak belirlenen uzaktan çalışma sürelerine ilişkin oranın, ilgili Kanun teklifi ile belirlenecek bölgesel ve/veya sektörel alanlarda %75'e kadar çıkarabilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı’na yetki verilmesi hakkında 5746 ve 4691 sayılı Kanunlarda bazı maddeler ile ilgili düzenlemeler mevcuttur.

Aşağıda, "Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi"nin 20 ve 28’inci maddeleri ile 5746 ve 4691 sayılı Kanunlarda,  Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ile Ar-Ge veya tasarım merkezlerinde çalışan personelin uzaktan çalışma sürelerine ilişkin uygulanacak oran hakkında teklif edilen değişiklikleri içeren kanun maddelerini bulabilirsiniz.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MADDE20- 26/6/2001 tarihli ve 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununun geçici 2 nci maddesinin üçüncü fıkrasının onuncu cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Yüzde yirmi olarak belirlenen bu oranı Cumhurbaşkanı, belirleyeceği bölgesel ve/veya sektörel alanlarda yüzde yetmişbeşe kadar artırabilir.”

“MADDE28- 28/2/2008 tarihli ve 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Kanunun 3 üncü maddisinin ikinci fıkrasının son cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Yüzde yirmi olarak belirlenen bu oranı Cumhurbaşkanı, belirleyeceği bölgesel ve/veya sektörel alanlarda yüzde yetmişbeşe kadar artırabilir.”