T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Tarafından Desteklenen Ar-Ge Projeleri İçin Destek Oranı %100’e Çıkarıldı

Yayınlanma Tarihi: 28 Kasım 2023T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Tarafından Desteklenen Ar-Ge Projeleri İçin Destek Oranı %100’e Çıkarıldı

27/2/2015 Tarih ve 29280 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Araştırma Geliştirme Projelerinin Desteklenmesine İlişkin Yönetmeliğin 12’nci Maddesi uyarınca;

T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından elektronik haberleşme, havacılık ve uzay teknolojileri ile ilgili alanlarda yerli tasarım ve üretime yönelik araştırma, geliştirme ve eğitim faaliyetlerine ilişkin projelere, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından sağlanan destek oran %75 idi.

Yönetmelikte yapılan değişiklikle, söz konusu projelerin  Bakanlık tarafından desteklenen Kamu kurum/kuruluşları ve üniversiteler ile yürütülmesi halinde sağlanan destek oranı %100’e kadar uygulanabilecektir.

Saygılarımızla;

22 Kasım 2023 ÇARŞAMBA (resmigazete.gov.tr)