Tasarruf Finansman Şirketleri ile Ödeme Ve Elektronik Para Kuruluşlarının İşlemleri Nedeniyle Düzenleyecekleri Belgelere İlişkin Tebliğ Yayımlandı

Yayınlanma Tarihi: 12 Haziran 2024Tasarruf Finansman Şirketleri ile Ödeme Ve Elektronik Para Kuruluşlarının İşlemleri Nedeniyle Düzenleyecekleri Belgelere İlişkin Tebliğ Yayımlandı

435 Seri no.lu VUK Genel Tebliği, 6361 sayılı Yasa kapsamında faaliyette bulunan finansman şirketlerinin yapmış oldukları işlemleri nedeniyle düzenlemeleri gereken belgelere ilişkin açıklamalar içermekteydi. 12.06.2024 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan ve 435 Seri no.lu VUK Tebliği’nde değişiklik yapan 562 Seri no.lu VUK Tebliği ile kapsama Tasarruf Finansman şirketleri ve 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun kapsamında faaliyet gösteren ödeme kuruluşları ve elektronik para kuruluşları” da dahil edilmiş oldu.

Yapılan değişiklikle Tasarruf Finansman şirketleri ile Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları;

1-    BSMV’ye tabi işlemleri için Dekont (Tasarruf Finansman Şirketi)”, Dekont (Ödeme Kuruluşu), Dekont (Elektronik Para Kuruluşu)

2-    BSMV kapsamına girmeyen mal teslimi ve hizmet ifaları için “FATURA”

düzenlemek zorundadır.

Diğer taraftan; ödeme ve elektronik para kuruluşları, faaliyetlerine göre bir, üç, altı ay veya bir yıl gibi belirli hesap devreleri itibariyle, devre sonlarında düzenlenen hesap bildirim cetveli (ekstre) ile bildirilmesi mutad olan BSMV’ye tabi işlemleri için dekont yerine aynı bilgileri taşımak şartı ile hesap bildirim cetveli (ekstre) düzenleyebileceklerdir.

Değişikliklerin Yürürlük tarihi;

-        Tebliğin Tasarruf Finansman Şirketlerine ilişkin hükümleri 01.07.2024,

-        Tebliğin Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşlarına ilişkin hükümleri 1/1/2025’tir.

 

Saygılarımızla bilgilerinize sunarız.