Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Yönetmeliği'nde Yapılan Değişiklikler

Yayınlanma Tarihi: 05 Aralık 2017Özet: 12.04.2013 tarihli ve 28616 sayılı Resmî Gazete 'de yayımlanan Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Yönetmeliği'nin ilk dört maddesine ilişkin eklemeleri içeren düzenlemeler bugün 5 Aralık 2017 tarihli ve 30261 sayılı Resmi Gazete 'de yayımlanmıştır.

Açıklamalar

28616 sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Yönetmeliğinin ilk dört maddesine eklemeler yapılmasına ilişkin değişiklikler içeren yönetmelik, 12.04.2013 tarih ve 28616 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanmıştır. Yönetmelikte yapılan değişikliklere bu bültenimizde yer verilmektedir.

12.04.2013 tarihli ve 28616 sayılı Resmî Gazete' de yayımlanan Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Yönetmeliğinin 15'inci maddesinin sekizinci fıkrasına "sorumluluk" ibaresinden sonra gelmek üzere "veya kefalet" ibaresi eklenmiştir.

Aynı Yönetmeliğin 16'ncı maddesinin beşinci fıkrasında yer alan "veya sorumluluk sigortası" ibaresi, ", sorumluluk sigortası veya kefalet sigortası" şeklinde değiştirilmiş, altıncı fıkrasına "Sorumluluk" ibaresinden sonra gelmek üzere "veya kefalet" ibaresi eklenmiştir.

Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Bu Yönetmelik hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

Ek- Tarım Ürünleri Lisanslı De​poculuk Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Saygılarımızla, ​