“Süper Teşvikler"e ilişkin Karar’da Değişiklik Yapıldı

Yayınlanma Tarihi: 02 Ekim 2019​Özet: Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı ( Süper Teşvikler ) Verilmesine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair 1593 Sayılı Karar 02.10.2019 tarih ve 30906 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmış olup Yapılan değişiklikler aşağıdaki şekilde özetlenmiştir.

Açıklamalar

1. Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Kararıın 12 nci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

2. Aynı Karara aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

"EK MADDE 1- (1) Bu Karar kapsamında değerlendirilen asgari 5 milyar TL sabit yatırım tutarında ve komple yeni yatırım niteliğindeki yatırım projelerine ilişkin olarak; 5/6/2003 tarihli ve 4875 sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanununda tanımlanan yatırımcılar ile özel hukuka tabi yatırım proje sözleşmesi imzalamaya Bakan yetkilidir. Sözleşme kapsamında diğer bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşlarının görev alanına giren iş ve işlemler, sorumlu kurum ve kuruluşlar tarafından ilgili mevzuatı çerçevesinde öncelikli olarak yerine getirilir. Söz konusu iş ve işlemlerin izlenmesi ve koordinasyonundan Bakanlık sorumludur."

3. Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Ek- Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı ( Süper Teşvikler ) Verilmesine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair 1593 Sayılı Karar​

Saygılarımızla,

Bülten kapsamı konularda ek bilgiye ihtiyaç duymanız halinde +90 (212) 316 60 00 numaralı telefondan ya da eakin @kpmg.com elektronik posta adresinden Emrah Akın veya ukam@kpmg.com adresinden Uğur Kam ile irtibat kurmanızı rica ederiz.