Şirket Kuruluş Sözleşmesi'nin Ticaret Sicil Müdürlükleri'nde İmzalanması Hakkında Tebliğ

Yayınlanma Tarihi: 06 Aralık 2016Özet: Ticaret Odaları, şirket kurmaya teşebbüs eden tüzel veya gerçek kişilerden müracaat esnasında başta kuruluş sözleşmesi olmak üzere kuruluş için gerekli olan bir takım belgeleri talep etmektedir. Bu belgeler içerisinde kuruluş sözleşmeleri kurulacak şirketin işleyişi hakkında bilgi veren en önemli dokümanlardan olup, sözleşme MERSİS üzerinde hazırlanmaktadır.

Açıklamalar

Kuruluş Sözleşmelerinin İmzalanması

Bugün yayımlanan Tebliğ'e kadar MERSİS üzerinde hazırlanan şirket sözleşmeleri kurucular ya da temsilcileri tarafından imzalandıktan sonra noterden onaylanmış suretleri ilgili ticaret sicili müdürlüğüne iletilmekteydi.

Bugün yayımlanan Tebliğ ile birlikte, Şirket kurmaya teşebbüs eden tüzel veya gerçek kişilerin MERSİS üzerinden hazırlanan kuruluş sözleşmelerini şirketin kurulacağı yer müdürlüğünde bizzat kendilerini ya da temsilcileri tarafından imzalanması gerekecektir.

 • Kuruluş sözleşmesinin ilgili yer müdürlüğünde bizzat kurucular tarafından imzalanması halinde;

  • Kurucular Türk vatandaşı ise geçerli kimlik kartı, pasaport veya sürücü belgesi

  • Kurucunun doğumla Türk vatandaşı olup da çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybeden kişi olması durumunda mavi kart

  • Kurucular yabancı uyruklu ise geçerli bir pasaport 

 • Kuruluş sözleşmesinin ilgili yer müdürlüğünde kurucu adına temsilcinin imza atacak olması halinde; sıfat ve yetkileri ile işlemi yapmaya izinli olduklarını gösterir belge ve ilgili kişilerin geçerli kimlik belgeleri
   
 • Kuruluş sözleşmesinin ilgili yer müdürlüğünde kurucu adına vekilinin imza atacak olması halinde; vekaletname düzenlemeye yetkili makam veya noterce onanmış vekaletnamenin aslı

yukarıda belirtilen belgelerin ibraz edilmesi gerekecektir.

Belgelerin Doğrulanması ve Sözleşmenin İmzalanması

Müdürün şirket kuruluşu işlemi içi başvuruda bulunan kişinin kimliğini incelemesinin ardından, sözleşme müdürlük tarafından MERSİS'ten alınacak sözleşme nüshası müdür ve kurucular veya temsilciler tarafından müdür huzurunda imzalanarak mühürlenir.

Tebliğ yayımlanmadan önce noter onaylı kuruluş sözleşmeleri ile kuruluş için ilgili müdürlüğe bir ay içerisinde başvuru yapılması; bu süre zarfında başvurunun gerçekleştirilmemesi halinde yeniden noter onayı işleminin gerçekleştirilmesi gerekiyordu.

Bugün yayımlanan Tebliğ ile müdür huzurunda imzalanan müdür onaylı kuruluş sözleşmelerinin onay tarihinden itibaren üç ay içinde tescili için başvuruda bulunulmaması halinde sözleşmede imzası bulunanların şirket kurma iradelerinin devam ettiğine dair bir beyanda bulunması gerekecektir.

İmza Beyannamesi

Şirket kuruluş işlemlerinde ilgili ticaret sicil müdürlüğüne ibrazı zorunlu olan imza beyannameleri ise yine müdürlük tarafından düzenlenebilecektir. İmza beyannamesi, talepte bulunan kişilerin kimlik kontrolünün yapılmasının ardından hazırlanarak müdür huzurunda imzalanacaktır.

Ticaret Sicili Hizmet Bedeli

 • Kuruluş sözleşmelerinin imzalanması,

 • Sözleşmenin imzalanmasının ardından sözleşmede herhangi bir değişiklik meydana gelmesi halinde düzeltme beyanının yapılması,

 • Sözleşmenin üç ay içerisinde ilgili müdürlüğe ibraz edilmemesi halinde irade beyanı sunulması,

 • İmza beyannamesinin hazırlanması,

 • Sözleşmenin tescili,

işlemlerinden alınacak hizmet bedeli asgari ücretin yüzde onundan fazla olamayacaktır. İlgili işlemlerin birlikte veya ayrı ayrı yapılmasına bakılmaksızın bu hizmetler için tek hizmet bedeli tahsil edilecektir.

Ek- Şirket Kuruluş Sözleşmesinin Ticaret Sicili Müdürlüklerinde İmzalanması Hakkında Tebliğ

Saygılarımızla bilgilerinize sunarız.

Bülten kapsamı konularda ek bilgiye ihtiyaç duymanız halinde (216) 6819100 numaralı telefondan ya da onurkucuk@kpmg.com elektronik posta adresinden Onur Küçük ile irtibat kurmanızı rica ederiz.