Sigara ve Bazı Tütün Ürünlerinde Nispi ÖTV Tutarı Düşürüldü

Yayınlanma Tarihi: 25 Aralık 202025 Aralık 2020 tarihli ve 31345 sayılı Resmi Gazete’de Bazı Mallara Uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Oranlarının Yeniden Belirlenmesi ile 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 12’nci Maddesinin (3) Numaralı Fıkrası Hükmünün Bu Mallarda 2021 Yılı Ocak-Haziran Dönemi İçin Uygulanmaması Hakkında 3328 sayılı Karar yayımlanmıştır. Söz konusu Karar ile , sigara ve bazı tütün ürünlerinde 2021 yılı Ocak-Haziran dönemi için uygulanacak nispi ÖTV oranlarında indirim yapılırken, asgari maktu ve maktu vergi tutarlarında artış yapılmıştır. Buna göre yeni vergi tutarlarını gösteren tablo aşağıdaki gibidir.

.İ.P. No

Mal İsmi

Vergi Oranı (%)

Asgari Maktu Vergi Tutarı (TL)

Maktu Vergi Tutarı (TL)

2402.20

Tütün içeren sigaralar

63

0,4883

0,4851

2402.90.00.00.00

Diğerleri (Tütün yerine geçen maddelerden yapılmış purolar, uçları açık purolar, sigarillolar ve sigaralar)

- Tütün yerine geçen maddelerden yapılmış sigaralar

63

0,4883

0,4851

24.03

Diğer mamul tütün ve mamul tütün yerine geçen maddeler; "homojenize" veya yeniden tertip edilmiş tütün; tütün hülasa ve esansları (2403.11.00.00.00, 2403.19.10.00.19, 2403.19.90.00.19, 2403.91.00.00.00, 2403.99.10.00.00, 2403.99.90.00.00 hariç)

63

0,4883

0,4851

2403.99.10.00.00

Enfiye ve çiğnemeye mahsus tütün

63

0,4883

0,4851

 

13 Mayıs 2020 tarihli ve 31126 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2537 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile düzenlenen oranlar aşağıdaki gibiydi.

.İ.P. No

Mal İsmi

Vergi Oranı (%)

Asgari Maktu Vergi Tutarı (TL)

Maktu Vergi Tutarı (TL)

2402.20

Tütün içeren sigaralar

67

0,4569

0,4539

2402.90.00.00.00

Diğerleri (Tütün yerine geçen maddelerden yapılmış purolar, uçları açık purolar, sigarillolar ve sigaralar)

- Tütün yerine geçen maddelerden yapılmış sigaralar

67

0,4569

0,4539

24.03

Diğer mamul tütün ve mamul tütün yerine geçen maddeler; "homojenize" veya yeniden tertip edilmiş tütün; tütün hülasa ve esansları (2403.11.00.00.00, 2403.19.10.00.19, 2403.19.90.00.19, 2403.91.00.00.00, 2403.99.10.00.00, 2403.99.90.00.00 hariç)

67

0,4569

0,4539

2403.99.10.00.00

Enfiye ve çiğnemeye mahsus tütün

67

0,4569

0,4539

 

Ek- Bazı Mallara Uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Oranlarının Yeniden Belirlenmesi ile 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 12 nci Maddesinin (3) Numaralı Fıkrası Hükmünün Bu Mallarda 2021 Yılı Ocak-Haziran Dönemi İçin Uygulanmaması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3328)

Saygılarımızla,