Sigara ve Bazı Tütün Mamullerinde Asgari Maktu ÖTV Tutarı Artırıldı

Yayınlanma Tarihi: 13 Mayıs 202013 Mayıs 2020 tarihli ve 31126 sayılı Resmi Gazete’de Bazı Mallara Uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Tutarları Hakkında 2537 sayılı Karar yayımlanmıştır. Söz konusu Karar’a göre, Özel Tüketim Vergisi Kanunu’na ekli (III) sayılı listenin (B) cetvelinde yer alan sigarada ve bazı tütün mamullerinde asgari maktu ÖTV tutarları yeniden belirlenmiştir. Buna göre yeni asgari maktu vergi tutarlarını gösteren tablo aşağıdaki gibidir.

G.T.İ.P. No

Mal İsmi

Vergi Oranı (%)

Asgari Maktu Vergi Tutarı (TL)

Maktu Vergi Tutarı (TL)

2402.20

Tütün içeren sigaralar

67

0,4569

0,4539

2402.90.00.00.00

Diğerleri (Tütün yerine geçen maddelerden yapılmış purolar, uçları açık purolar, sigarillolar ve sigaralar)

- Tütün yerine geçen maddelerden yapılmış sigaralar

67

0,4569

0,4539

24.03

Diğer mamul tütün ve mamul tütün yerine geçen maddeler; "homojenize" veya yeniden tertip edilmiş tütün; tütün hülasa ve esansları (2403.11.00.00.00, 2403.19.10.00.19, 2403.19.90.00.19, 2403.91.00.00.00, 2403.99.10.00.00, 2403.99.90.00.00 hariç)

67

0,4569

0,4539

2403.99.10.00.00

Enfiye ve çiğnemeye mahsus tütün

67

0,4569

0,4539

 

14/08/2019 tarihli ve 1424 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının Eki ile Özel Tüketim Vergisi Kanunu’na ekli (III) sayılı listenin (B) cetvelinde yer alan sigarada ve bazı tütün mamullerinde eski asgari maktu vergi tutarları ise aşağıdaki gibiydi.

G.T.İ.P. No

Mal İsmi

Vergi Oranı (%)

Asgari Maktu Vergi Tutarı (TL)

Maktu Vergi Tutarı (TL)

2402.20

Tütün içeren sigaralar

67

0,3899

0,4539

2402.90.00.00.00

Diğerleri (Tütün yerine geçen maddelerden yapılmış purolar, uçları açık purolar, sigarillolar ve sigaralar)

- Tütün yerine geçen maddelerden yapılmış sigaralar

67

0,3899

0,4539

24.03

Diğer mamul tütün ve mamul tütün yerine geçen maddeler; "homojenize" veya yeniden tertip edilmiş tütün; tütün hülasa ve esansları (2403.11.00.00.00, 2403.19.10.00.19, 2403.19.90.00.19, 2403.91.00.00.00, 2403.99.10.00.00, 2403.99.90.00.00 hariç)

67

0,3899

0,4539

2403.99.10.00.00

Enfiye ve çiğnemeye mahsus tütün

67

0,3899

0,4539

 

Ek- Bazı Mallara Uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Tutarları Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2537)

Saygılarımızla,