Serbest (Döviz) Fonlarında Stopaj Oranıyla ilgili Cumhurbaşkanı Kararı Yayımlandı

Yayınlanma Tarihi: 05 Haziran 2020Özet: 03.06.2020 tarihli ve 31144 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2604 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile, Gelir Vergisi Kanunu’nun geçici 67. maddesinde yer alan tevkifat oranları hakkındaki  2006/10731 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nın eki kararın 1. maddesinin b bendine (3) numaralı alt bent eklenmiştir.

 

Açıklamalar

 

Söz konusu Karar ile, Gelir Vergisi Kanunu’nun geçici 67. maddesinin 17. fıkrasında yer alan yetki çerçevesinde, serbest (döviz) fonlarının portföy işletmeciliği kazançları üzerinden yapılacak tevkifat oranı %15 olarak belirlenmiştir.

 

Bu kapsamda, Kararın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren serbest (döviz) fonlarının portföy işletmeciliğinden kaynaklanan kazançlarına %15 oranında stopaj yoluyla vergileme yapılacaktır.

 

Öte yandan, anılan fonların katılma belgelerinin fona iadesinden gelir elde eden gerçek kişiler için tevkifat oranı %10, tüzel kişiler için ise %0 olarak uygulanmaya devam edilecektir.

 

Bu çerçevede, Gelir Vergisi Kanunu’nun geçici 67. maddesi uyarınca gerçek kişilerin fon katılma payı belgelerinin alım satımından elde ettikleri kazançlara %10 stopaj uygulamasına devam edileceği, yatırım fonu özelinde %15 oranında stopaj kesintisinin fon fiyatlarına günlük olarak yansıtılacağı ve böylelikle söz konusu menkul kıymet kazançları üzerinde gerçek kişiler açısından %23,5 oranında efektif vergi yükünün oluşacağı düşüncesindeyiz.

 

Değişiklik Öncesi düzenleme

 

“193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun geçici 67. maddesinde yer alan bazı kazanç ve iratlardan yapılacak tevkifat oranları aşağıdaki şekilde tespit edilmiştir.

 

b) (8) numaralı fıkrada yer alan Sermaye Piyasası Kanununa göre kurulan menkul kıymetler yatırım fonları (borsa yatırım fonları ile konut finansmanı fonları ve varlık finansmanı fonları dahil) ile menkul kıymetler yatırım ortaklıklarının portföy işletmeciliği kazançları üzerinden;

 

             1) Borsa yatırım fonları ile konut finansmanı fonları ve varlık finansmanı fonları için % 0,

 

             2) (1) numaralı alt bent dışında kalanlar için 1 Ekim 2006 tarihine kadar uygulanmak üzere % 10, 1 Ekim 2006 tarihinden itibaren uygulanmak üzere % 0”


Karar yayım tarihinde yürürlüğe girmiştir.


Kararın tamamı bültenimizin ekinde yer almaktadır.

 

Anılan konuda ek bilgi gerektiğinde bizimle temasa geçmenizi rica ederiz.

 

Saygılarımızla,