Proje Bazlı (Süper) Teşvik Sistemi Kapsamında Gerçekleştirilecek Entegre Teknik Büyükbaş Hayvancılık Yatırımına İlişkin BKK Yayımlandı

Yayınlanma Tarihi: 22 Mayıs 2018Özet: Ağustos 2016'da yayımlanan 6745 sayılı Kanun ve Kasım 2016'da yayımlanan 2016/9495 sayılı "Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Karar (BKK)" ile birlikte yatırım teşvik sisteminde yeni bir döneme geçilmiştir. 9 Nisan 2018'de 19 firmaya 135 milyar TL sabit yatırım içeren 23 adet proje büyük bir lansmanla duyurulmuştur. Bahsi geçen 23 adet projeden birisi olan "Bingöl İlinde gerçekleştirilecek entegre teknik büyükbaş hayvancılık" yatırımına ilişkin 11829 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 20 Mayıs 2018 tarihli Resmi Gazete 'de yayımlanmıştır.

Açıklamalar

Adı geçen yatırıma sağlanacak teşvikler aşağıdaki gibidir;

Destekler

1)KDV İstisnası

2)Gümrük Vergisi Muafiyeti

3) KDV İadesi

4) Kurumlar vergisi indirimi

            -Vergi indirim oranı: 100%                                         

            -Yatırıma katkı oranı: 100%

            -Yatırıma katkı tutarlarının yatırım döneminde kullanılabilecek oranı: 100%

5) Sigorta primi işveren hissesi desteği

            -Yatırım döneminde başlamak üzere, azami tutar sınırı olmaksızın 10 yıl.

6) Gelir vergisi stopajı destesi

            -10 yıl.

7)Nitelikli personel desteği

            -Azami 55.000.000 TL

8) Faiz desteği ve/veya kar payı desteği

            -400.000.000TL'yi aşmamak üzere kredi kullanım tarihinden itibaren azami 10 yıl.

9) Yatırım yeri tahsisi

Ek- 2018/11829 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı

Saygılarımızla,