Pişmanlıkla Verilen Beyannamelerde İnceleme ve Takdire Sevki Engelleyen VUK Sirküleri Yayımlandı

Yayınlanma Tarihi: 13 Eylül 2017Özet: Vergi Usul Kanunu'nun "Pişmanlık ve ıslah" başlıklı 371'inci maddesinin uygulamasına yönelik açıklamaların yer aldığı 95 No'lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri yayımlanmıştır.

Açıklamalar

Vergi Usul Kanunu'nun "Pişmanlık ve ıslah" başlıklı 371'inci maddesinin uygulamasına ve Pişmanlıkla verilen beyannamelere yönelik açıklamaların yer aldığı 95 No'lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri yayımlanmıştır.

Vergi Usul Kanunu'nun 371'inci maddesinde, beyana dayanan vergilerde vergi ziyaı cezasını gerektiren kanuna aykırı hareketlerini ilgili makamlara kendiliğinden dilekçe ile haber veren mükelleflere vergi ziyaı cezası kesilmeyeceği hükme bağlanmış ve mükelleflerin pişmanlık hükümlerinden yararlanabilmeleri için gereken şartlar beş bent halinde sayılmıştır.

Maliye Bakanlığı yayımlamış olduğu 95 No'lu sirküler ile; başkaca bir sebep bulunmadığı müddetçe, sırf pişmanlıkla beyanname verdikleri gerekçesiyle mükelleflerin uygulamada vergi incelemesine ve takdire sevk edilmediği, pişmanlıkla beyanname verilmesinin sevk nedeni olarak değerlendirilmesinin ve mükelleflerin bu nedenle incelemeye ve takdire sevk edilmesinin de mümkün bulunmadığını açıklanmıştır.

Ek- Vergi Usul Kanunu Sirküleri/95

Saygılarımızla, ​