Petrol Ürünlerinde Uygulanan Maktu ÖTV Tutarlarının Artışı

Yayınlanma Tarihi: 05 Temmuz 2024Petrol Ürünlerinde Uygulanan Maktu ÖTV Tutarlarının Artışı

4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) Kanununun 12 maddesinin (5) numaralı fıkrasında, Kanuna ekli (I) sayılı listede yer alan maktu vergi tutarları veya Cumhurbaşkanınca bunlara ilişkin belirlenen en son maktu vergi tutarlarının, ocak ve temmuz aylarında, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından ilan edilen yurt içi üretici fiyat endeksinde son altı ayda meydana gelen değişim oranında, bu değişimin ilanı gününden geçerli olmak üzere yeniden belirlenmiş sayılacağı hükme bağlanmıştır.

TÜİK, yurt içi üretici fiyat endeksinde son altı ayda meydana gelen değişim oranını 03.07.2024 itibariyle % 19,49 olarak hesaplamıştır.

Buna göre, ÖTV Kanunu eki (I) sayılı listedeki mallarda yeniden belirlenmiş sayılan maktu ÖTV tutarları bültenimiz ekindeki tabloda yer almaktadır.

Saygılarımızla bilgilerinize sunarız.