Özet Döviz Pozisyon Raporlaması Kaldırılmıştır

Yayınlanma Tarihi: 10 Kasım 2023Özet Döviz Pozisyon Raporlaması Kaldırılmıştır

8 Kasım 2023 tarih ve 32363 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Döviz Pozisyonunu Etkileyen İşlemlerin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Tarafından İzlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” yayımlanmıştır. Yönetmelik, 01.01.2024 tarihi itibariyle yürürlüğe girecektir. Bu kapsamda;

1- 2023 yılı Mart ayında başlatılan, 10 milyon Türk lirası ve üzeri toplam nakdi ve gayrinakdi kredi bakiyesi bulunan firmalardan alınan Özet Döviz Pozisyon Raporlaması uygulamasına son verilmiştir.

2- 2018 yılından itibaren uygulanmakta olan Sistematik Risk Veri Takip Sistemine ilişkin döviz raporlamasının kapsamında değişikliğe gidilmiştir. Buna göre hali hazırda mevcut olan 15 milyon ABD doları ve üzeri yabancı para kredi yükümlülüğü bulunma şartı,

        Yurt içinden ve yurt dışından sağlanan toplam nakdi kredi bakiyesi ilgili aylık hesap döneminin son iş günü itibarıyla 100 milyon TL ve üzerinde olma veya

        Geçmiş bir yıllık hesap dönemindeki net satış hasılatı veya aktif büyüklüğünün 500 milyon TL’nin üzerinde olması

olarak değiştirilmiştir.

3- Buna göre, 01.01.2024’ten başlamak üzere, yurt içinden ve yurt dışından sağlanan toplam nakdi kredi bakiyesi ilgili aylık hesap döneminin son iş günü itibarıyla 100 milyon TL ve üzerinde olan firmalar ile geçmiş bir yıllık hesap dönemindeki net satış hasılatı veya aktif büyüklüğü 500 milyon TL ve üzerinde olan firmalar, veri formu ile talep edilen bilgileri Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’na bildireceklerdir.

Söz konusu yönetmelik bültenimiz ekinde yer almaktadır.

Saygılarımızla bilgilerinize sunarı