Özel Tüketim Vergisi Kanununda Yer Alan Bazı Mallara Uygulanan Özel Tüketim Vergisi Oranları 5431 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla Yeniden Belirlenmiştir

Yayınlanma Tarihi: 19 Nisan 202219.04.2022 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 5431 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (IV) sayılı listede yer alan telefonlara ait vergi oranları yeniden belirlenmiştir.

Buna göre, özel tüketim vergisi matrahı 1.500 TL’yi aşmayan telefonlar için vergi oranı %25, özel tüketim vergisi matrahı 1.500 TL’yi aşıp 3.000 TL’yi aşmayan telefonlar için vergi oranı %40, diğer telefonlar için vergi oranı %50 olarak belirlenmiştir.

G.T.İ.P NO

Mal İsmi

Vergi Oranı

(%)

 

 

8517.12.00.00.11

Alıcısı bulunan verici portatif (Cellular) telsiz telefon cihazları

-Özel tüketim vergisi matrahı 1.500 TL’yi aşmayanlar

-Özel tüketim vergisi matrahı 1.500 TL’yi aşıp 3.000 TL’yi aşmayanlar

-Diğerleri

 

 

25

 

40

 

50

 

Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.