Özel Tüketim Vergisi Kanununda Yer Alan Bazı Mallara Uygulanan Özel Tüketim Vergisi Oranları 5430 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla Yeniden Belirlenmiştir

Yayınlanma Tarihi: 19 Nisan 202219.04.2022 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 5430 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listenin (B) cetvelinde yer alan ve aşağıdaki tabloda belirtilen malların vergi oranları yeniden belirlenmiştir.

 

G.T.İ.P NO

 

Mal İsmi

 

Vergi Oranı (%)

Asgari Maktu Vergi

Tutarı (TL)

Maktu Vergi

Tutarı (TL)

 

 

2403.19.10.00.19

Diğerleri (Net muhtevası 500 gr.ı geçmeyen ambalajlarda olanlar)

 

 

55

 

 

0,0921

 

 

0,8370

 

 

2403.19.90.00.19

Diğerleri (Net muhtevası 500 gr.ı geçen ambalajlarda olanlar)

 

 

55

 

 

0,0921

 

 

0,8370

 

Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.