Özel Tüketim Vergisi (III) Sayılı Listede Yer Alan Bazı Malların ÖTV Oran ve Tutarında Değişiklik Yapılmasına Dair Bakanlar Kurulu Kararı Yayımlandı

Yayınlanma Tarihi: 09 Temmuz 2018Özet: 2018/11999 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 30.06.2018 tarihli ve 30464 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Özel Tüketim Vergisi (III) Sayılı Listede yer alan bazı malların özel tüketim vergisi oran ve tutarlarında değişiklik yapılmıştır.

Açıklamalar

Söz konusu Bakanlar Kurulu Kararı ile 4760 sayılı Kanuna ekli Özel Tüketim Vergisi (III) Sayılı Listenin (B) cetvelinde yer alan bazı tütün mamullerinin vergi oranları ile asgari maktu ve maktu vergi tutarları yeniden belirlenmiştir. 

Değişmeden önceki oran ve tutarlar aşağıdaki tablodaki gibidir.

G.T.İ.P. NOMal İsmi
Vergi Oranı
(%)
Asgari Maktu Vergi Tutarı
(TL)
Maktu Vergi Tutarı
(TL)
2402.20Tütün içeren sigaralar65,250,24290,3246
2402.90.00.00.00
Diğerleri
-Tütün yerine geçen maddelerden yapılmış sigaralar
65,250,24290,3246
24.03Diğer mamul tütün ve mamul tütün yerine geçen maddeler; "homojenize" veya yeniden tertip edilmiş tütün; tütün hülasa ve esansları (2403.11.00.00.00, 2403.19.10.00.19, 2403.19.90.00.19, 2403.91.00.00.00, 2403.99.10.00.00, 2403.99.90.00.00 hariç)65,250,24290,3246
2403.11.00.00.00Bu faslın 1 nolu alt pozisyon notunda belirtilen nargile tütünleri65,250,06330,3246
2403.19.10.00.19Diğerleri (Net muhtevası 500 gr.ı geçmeyen ambalajlarda olanlar)65,250,06330,3246
2403.19.90.00.19Diğerleri (Net muhtevası 500 gr.ı geçen ambalajlarda olanlar)65,250,06330,3246
2403.99.10.00.00Enfiye ve çiğnemeye mahsus tütün65,250,24290,3246


Değişen oran ve tutarlar aşağıdaki tablodaki gibidir.​

G.T.İ.P. NOMal İsmi
Vergi Oranı
(%)
Asgari Maktu Vergi Tutarı
(TL)
Maktu Vergi Tutarı
(TL)
2402.20Tütün içeren sigaralar630,280,42
2402.90.00.00.00
Diğerleri
-Tütün yerine geçen maddelerden yapılmış sigaralar
630,280,42
24.03Diğer mamul tütün ve mamul tütün yerine geçen maddeler; "homojenize" veya yeniden tertip edilmiş tütün; tütün hülasa ve esansları (2403.11.00.00.00, 2403.19.10.00.19, 2403.19.90.00.19, 2403.91.00.00.00, 2403.99.10.00.00, 2403.99.90.00.00 hariç)630,280,42
2403.11.00.00.00Bu faslın 1 nolu alt pozisyon notunda belirtilen nargile tütünleri630,07290,42
2403.19.10.00.19Diğerleri (Net muhtevası 500 gr.ı geçmeyen ambalajlarda olanlar)630,07290,42
2403.19.90.00.19Diğerleri (Net muhtevası 500 gr.ı geçen ambalajlarda olanlar)630,07290,42
2403.99.10.00.00Enfiye ve çiğnemeye mahsus tütün630,280,42


Yapılan bu düzenleme ile sigaralardaki nispi verginin ağırlığı azaltılmış, asgari ve maktu vergilerin ağırlığı ise arttırılmıştır.

Bu karar yayım tarihinde yürürlüğe girecektir.

Ek- Özel Tüketim Vergisi (III) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 2)

Saygılarımızla,