ÖTV Tutar ve Oranlarının Belirlenmesiyle İlgili Bakanlar Kurulu Kararı Yayımlandı

Yayınlanma Tarihi: 29 Mart 2018Özet: Özel Tüketim Vergisi Kanunu'na ekli (I), (II) ve (III) sayılı listede yer alan mallarda uygulanan ÖTV tutarları ve oranlarının belirlenmesine ilişkin 2018/11542 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 27.03.2018 tarihli ve 30373 sayılı 3.Mükerrer Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

Açıklamalar

7103 sayılı Vergi Kanunları İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile, Özel Tüketim Vergisi Kanunu'na ekli (I), (II) ve (III) sayılı listelerde değişiklikler yapılmıştır.

İlgili listelerde yer alan mallar için uygulanan ÖTV tutar ve/veya oranlarının belirlenmesi ve ÖTV uygulamasıyla ilgili çeşitli Bakanlar Kurulu Kararlarının güncellenmesine yönelik düzenlemeler içeren 2018/11542 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı  27.03.2018 tarihli 3.Mükerrer Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Yukarıda belirtilen düzenlemeler ile, önceden uygulanmakta olan ÖTV tutar ve/veya oranları korunmuştur. Ancak, daha önce ÖTV'ye tabi olmayan bazı mallar da listelere eklenerek ÖTV'ye tabi hale gelmiştir.

Bültenimizde yer alan konularla ilgili sorularınız için lütfen bizimle iletişime geçiniz. 

Ek: 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu'na Ekli (I), (II) ve (III) Sayılı Listelerde Yer Alan Mallarda Uygulanan Özel Tüketim Vergisi Tutarları ile Oranlarının Belirlenmesi ve Bazı Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına İlişkin 2018/11542 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı

Saygılarımızla,