ÖTV Kanununa Ekli (II) Sayılı Listede Yer Alan Bazı Mallara Uygulanan Vergi Oranları Yeniden Belirlenmiştir.

Yayınlanma Tarihi: 05 Ekim 2016Özet: 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (II) Sayılı Listede Yer Alan Bazı Mallara Uygulanan Özel Tüketim Vergisi Oranlarının Yeniden Belirlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararı yayımlanmıştır.

Açıklamalar

05.10.2016 tarihli Resmi Gazetede yer alarak aynı tarihte yürürlüğe giren 2016/9256 sayılı karar ile;

4760 sayılı Kanuna ekli (II) sayılı listedeki "87.03" G.T.İ.P. numaralı mallardan "-Diğerleri" satırı altında yer alan;

a) "Motor silindir hacmi 1600 cm³'ü geçen fakat 2000 cm³'ü geçmeyenler" alt satırındaki "Elektrik motoru da olanlardan elektrik motor gücü 50 KW'ı geçip motor silindir hacmi 1800 cm³'ü geçmeyenler'" için uygulanan %90 vergi oranı %45 olarak,

b) "Motor silindir hacmi 2000 cm³'ü geçenler" alt satırındaki "Elektrik motoru da olanlardan elektrik motor gücü 100 KW'ı geçip motor silindir hacmi 2500 cm³'ü geçmeyenler" için uygulanan %145 vergi oram %90 olarak,

yeniden tespit edilmiştir.

​Bültenimizde yer alan konularla ilgili sorularınız için lütfen bizimle temasa geçiniz.

Saygılarımızla

4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (II) Sayılı Listede Yer Alan Bazı Mallarda Uygulanan Özel Tüketim Vergisinin Yeniden Tespiti Hakkında Karar​