ÖTV Kanunu'na Ekli (I) Sayılı Listede Yer Alan Bazı Mallarda Uygulanan Vergi Tutarları Yeniden Belirlendi

Yayınlanma Tarihi: 08 Eylül 2016Özet: Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına ve 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (I) Sayılı Listede Yer Alan Bazı Mallarda Uygulanan Özel Tüketim Vergisinin Belirlenmesine Dair Karar yayımlanmıştır.

Açıklamalar: 

08.09.2016 tarih ve​ 29825 sayılı Resmi Gazete'de yer alarak aynı tarihte yürürlüğe giren 2016/9153 sayılı Karar ile;

Madde 2, 06/06/2002 tarih ve 4670 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu'na ekli (I) sayılı listenin (A) ve (B) cetvellerinde yer alan bazı mallara ilişkin özel tüketim vergisi tutarları aşağıdaki şekilde tespit edilmiştir.

Bahse konu vergi tutarlarındaki değişikliklerin yer aldığı liste ekte yer almaktadır.

Ek- Özel Tüketim Vergisi 1 sayılı liste A Cetveli
Ek- Özel Tüketim Vergisi 1 sayılı liste B Cetveli​