ÖTV (I) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Yayımlandı

Yayınlanma Tarihi: 16 Şubat 2018Özet: 15.02.2018 tarihli ve 30333 Sayılı Resmi Gazete'de Özel Tüketim Vergisi (I) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:2) yayımlanarak, ÖTV iadesi uygulamalarıyla ilgili düzenlemeler yapılmıştır.

Açıklamalar

Özel Tüketim Vergisi (I) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:2) ile, indirimli ÖTV ve ÖTV iadesi konularında düzenlemeler yapılmıştır. İlgili Tebliğ ile yürürlüğe konan değişiklikler aşağıdaki şekildedir.

1.Oto biodizel ile harmanlanmış motorin teslimleri ve aerosol üretiminde kullanılmış LPG teslimleri sebebiyle ÖTV iade taleplerinde, kamuya ait kuruluşlar için vergi inceleme raporu aranılmıyordu. Yapılan düzenleme ile, "belediyeler" ifadesi kamuya ait kuruluşlar arasından çıkarılmıştır.

2.ÖTV (I) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliği'nde yer alan aşağıdaki konularla ilgili ÖTV iadesi talep süreleri, üretilen malların teslim edilmesini ve ihracatın gerçekleşmesini takip eden ayın başından itibaren üç ay içerisinde yapılabiliyordu. Tebliğ'de yapılan değişiklik ile, söz konusu uygulamalar kapsamında ÖTV iade talep süresi altı aya çıkarılmıştır.

  • ÖTV'ye tabi LPG'nin ÖTV'ye tabi olmayan aerosol üretiminde kullanılması,

  • ÖTV Kanunu'na ekli (I) Sayılı listenin (B) cetvelinde yer alan malların aynı listede yer alan vergisi daha düşük malların imalinde kullanılması,

  • ÖTV Kanunu'na ekli (I) Sayılı listenin (B) cetvelinde yer alan bazyağların ihracata konu edilecek madeni yağ veya yağlama müstahzarı imalinde kullanılması.

İlgili Tebliğ, yayım tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Ek- Özel Tüketim Vergisi (I) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:2)​​

Saygılarımızla,