Otomotiv Sektöründeki ÖTV Matrah Limitlerinin Yeniden Tespitine ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararı Yayımlandı

Yayınlanma Tarihi: 24 Eylül 2018Özet: 06/06/2002 tarih, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (II) sayılı listede yer alan bazı malların özel tüketim vergisi oranlarına esas özel tüketim vergisi matrahlarının yeniden tespitine ilişkin 23.09.2018 tarih, 132 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı, 24 Eylül 2018 tarihli ve 30545 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. 132 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararı ilişkin açıklamalarımız aşağıdaki gibidir.

Açıklamalar

Madde-1

06/06/2002 tarih, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (II) sayılı listedeki 87.03 G.T.İ.P numaralı mallardan "Diğerleri" satırı altında yer alanlarının özel tüketim vergisi oranlarına esas özel tüketim vergisi matrahları aşağıdaki şekilde tespit edilmiştir.

(2) Sayılı Cetvel

(II) SAYILI LİSTE

G.T.İ.P. NOMal İsmi

Uygulanacak

Vergi Oranı (%)

87.03 - Diğerleri 
   -- Motor silindir hacmi 1600 cm³'ü geçmeyenler 
    --- Özel tüketim vergisi matrahı 70.000 TL'yi aşmayanlar45
    --- Özel tüketim vergisi matrahı 70.000 TL'yi aşıp, 120.000 TL'yi aşmayanlar50
    --- Diğerleri60
   -- Motor silindir hacmi 1600 cm³'ü geçen fakat 2000 cm³'ü geçmeyenler 
    --- Elektrik motoru da olanlardan elektrik motor gücü 50 kW'ı geçip motor silindir hacmi 1800 cm³'ü geçmeyenler 
      ---- Özel tüketim vergisi matrahı 85.000 TL'yi aşmayanlar45
      ---- Özel tüketim vergisi matrahı 85.000 TL'yi aşıp, 135.000 TL'yi aşmayanlar50
      ---- Diğerleri60
 --- Diğerleri 
      ---- Özel tüketim vergisi matrahı 170.000 TL'yi aşmayanlar100
      ---- Diğerleri110
   -- Motor silindir hacmi 2000 cm³'ü geçenler 
    --- Elektrik motoru da olanlardan elektrik motor gücü 100 kW'ı geçip motor silindir hacmi 2500 cm³'ü geçmeyenler 
    ---- Özel tüketim vergisi matrahı 170.000 TL'yi aşmayanlar100
    ---- Diğerleri110
    --- Diğerleri160


Bu karar öncesinde, Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (II) sayılı listedeki 87.03 G.T.İ.P numaralı mallardan "Diğerleri" satırı altında yer alanlarının özel tüketim vergisi oranlarına esas özel tüketim vergisi matrahları aşağıdaki tablodaki gibiydi.

(DEĞİŞMEDEN ÖNCEKİ HALİ)

(2) Sayılı Cetvel

(II) SAYILI LİSTE​

G.T.İ.P. NOMal İsmi

Uygulanacak

Vergi Oranı (%)

87.03 - Diğerleri 
   -- Motor silindir hacmi 1600 cm³'ü geçmeyenler 
    --- Özel tüketim vergisi matrahı 46.000 TL'yi aşmayanlar45
    --- Özel tüketim vergisi matrahı 46.000 TL'yi aşıp, 80.000 TL'yi aşmayanlar50
    --- Diğerleri60
   -- Motor silindir hacmi 1600 cm³'ü geçen fakat 2000 cm³'ü geçmeyenler 
    --- Elektrik motoru da olanlardan elektrik motor gücü 50 kW'ı geçip motor silindir hacmi 1800 cm³'ü geçmeyenler 
      ---- Özel tüketim vergisi matrahı 57.000 TL'yi aşmayanlar45
      ---- Özel tüketim vergisi matrahı 57.000 TL'yi aşıp, 91.000 TL'yi aşmayanlar50
      ---- Diğerleri60
 --- Diğerleri 
      ---- Özel tüketim vergisi matrahı 114.000 TL'yi aşmayanlar100
      ---- Diğerleri110
   -- Motor silindir hacmi 2000 cm³'ü geçenler 
    --- Elektrik motoru da olanlardan elektrik motor gücü 100 kW'ı geçip motor silindir hacmi 2500 cm³'ü geçmeyenler 
    ---- Özel tüketim vergisi matrahı 114.000 TL'yi aşmayanlar100
    ---- Diğerleri110
    --- Diğerleri160


Böylece, en düşük ÖTV oranı olan % 45 oranı uygulanacak araçların baz fiyatı 46.000 TL'den, 70.000 TL'ye çıkarılmıştır. Alınan bu karar ile döviz kurundan kaynaklanan araç fiyat artışlarının, özel tüketim vergisi oranlarına esas özel tüketim vergisi matrah değişikliği ile önüne geçilmesi amaçlanmıştır. Düzenlemeye göre, araç baz fiyatı arttıkça ÖTV nedeniyle toplam fiyat düşüşü daha fazla olacaktır.

Madde-2

Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde-3

Bu karar hükümleri Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

Ek-  4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (II) Sayılı Listede Yer Alan Bazı Malların Özel Tüketim Vergisi Oranlarına Esas Özel Tüketim Vergisi Matrahlarının Yeniden Tespiti Hakkında Karar (Karar Sayısı: 132)​

Saygılarımızla,