Otomobillere İlişkin ÖTV Oranları Yeniden Belirlendi​

Yayınlanma Tarihi: 25 Kasım 2016Özet: 4760 sayılı ÖTV Kanunu'nun 12. maddesi uyarınca otomobillere uygulanan ÖTV oranları -otomobilin ÖTV matrahına göre- yeniden belirlenmiştir.

Açıklamalar

25.11.2016 tarihli Resmi Gazete'de yer alarak aynı tarihte yürürlüğe giren 2016/9542 sayılı karar ile değişen ÖTV oranlarına ilişkin bilgilere aşağıda yer verilmiştir.

2016/9542 sayılı kararın 3. maddesinde; 4760 sayılı Kanun'a ekli (II) sayılı listedeki "87.03" G.T.İ.P numaralı mallardan "-Diğerleri" satırı altında yer alan malların vergi oranları aşağıdaki gibi belirlenmiştir.​

Mal İsmiVergi Oranı (%)​
-Diğerleri​  
Motor silindir hacmi 1600 cm3'ü geçmeyenler60
​Motor silindir hacmi 1600 cm3'ü geçen fakat 2000 cm3'ü geçmeyenler  
Elektrik motoru da olanlardan elektrik motor gücü 50 KW'ı geçip motor silindir hacmi 1800 cm3'ü geçmeyenler60
Diğerleri110
M​otor silindir hacmi 2000 cm3'ü geçenler  
Elektrik motoru da olanlardan elektrik motor gücü 100 KW'ı geçip motor silindir hacmi 2500 cm3'ü geçmeyenler110
Diğerleri160


Yukarıdaki şekilde belirlenen bu vergi oranları otomobilin ÖTV matrahına göre aşağıdaki tabloya göre dikkate alınacaktır;

Mal İsmiVergi Oranı (%)
Motor silindir hacmi 1600 cm3'ü geçmeyip;  
   -ÖTV matrahı 40.000TL'yi aşmayanlar için45
   -ÖTV matrahı 40.000TL'yi aşıp, 70.000 TL'yi aşmayanlar için50
   -ÖTV matrahı 70.000 TL.'yi aşanlar60
Motor silindir hacmi 1600 cm3'ü geç​en fakat 2000 cm3'ü geçmeyenlerden;  
    -ÖTV matrahı 100.000TL'yi aşmayanlar için100
    -ÖTV matrahı 100.000TL'yi aşanlar için110
Elektrik motoru da olanlardan elektrik motor gücü 50 KW'ı geçip motor ​silindir hacmi 1800 cm3'ü geçmeyenlerden;  
     -ÖTV matrahı 50.000 TL'yi aşmayanlar için45
     -ÖTV matrahı 50.000 TL'yi aşıp, 80.000 TL'yi aşmayanlar için50
     -ÖTV matrahı 80.000 TL'yi aşmayanlar için60
Motor silindir hacmi 2000 cm3'ü geçenler  
Elektrik motoru da olanlardan elektrik motor gücü 100 KW'ı geçip motor silindir hacmi 2000 cm3 ila 2500 cm3 arasından olanlardan ÖTV matrahı 100.000 TL'yi aşmayanlar için100
Elektrik motoru da olanlardan elektrik motor gücü 100 KW'ı geçip motor silindir hacmi 2500 cm3'ü geçmeyenler110
Diğerleri160


olarak uygulanacaktır.

Yürürlüğe giren olan ÖTV oranlarındaki bu önemli değişiklik, sadece ÖTV'deki artışı değil KDV matrahında yaratacağı artış etkisiyle artan KDV'yi de beraberinde getirecektir. Otomotiv piyasasının bu durumdan ciddi bir şekilde etkileneceğini söylemek mümkündür. Ayrıca bu olumsuzluk ekonomik büyüme üzerinde de negatif etkiler yaratabilecektir.

Otomobillerde ÖTV oranlarının 2002'den bu tarafa seyrine aşağıdaki grafikte yer verilmiştir.

otv-tablo.jpg

Konu ile ilgili sorularınız için 
bizlerle irtibat kurabilirsiniz.


Ek-Bazı Mal ve Hizmetlere Uygulanan Katma Değer Vergisi Oranları ile Özel Tüketim Vergisi Oranlarının Yeniden Belirlenmesi Hakkında Karar​​

 
Saygılarımızla,