Otomobil Vergilemesinde Yeni ÖTV Sistemi Hakkında Kanun Teklifi TBMM Genel Kurulu'nda Kabul Edildi

Yayınlanma Tarihi: 18 Kasım 2016Özet: TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen "Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun" ile; kamu idarelerinin bütçelerine ilişkin düzenlemelerin yanı sıra, Kamu İhale Kanunu, SGK, Kredi ve Yurtlar Kurumu, Emlak Vergisi, KDV, Serbest Bölgeler Kanununda ve bazı KHK'lerde değişikliklere yer verilmiştir; ancak bültenimizde ÖTV konusuna değinilecektir.

Açıklamalar

Söz konusu değişiklikler arasında, otomobil vergilendirmesinde yeni ÖTV sistemine ilişkin açıklamalara aşağıda yer verilmiştir.

Özel Tüketim Vergisi Kanunun 12. maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi;

"c) (II) sayılı listedeki mallar için belirlenen oranları bir katına kadar artırmaya, sıfıra kadar indirmeye; bu sınırlar içinde kalmak şartıyla 87.03 G.T.İ.P. numarasında yer alan mallar için özel tüketim vergisi matrahını esas alarak fiyat grupları oluşturmaya, bu fiyat grupları ve malların cinsi, sınıfı, üst yapı gövde tanımı, istiap haddi ile yolcu ve yük taşıma kapasitesi itibariyle farklı oranlar belirlemeye; uygulanmakta olan oranları EURO normlarını sağlayan katalitik konvertör sistemi ile teçhiz edilmiş taşıtlarda yarısına kadar indirmeye, kanunî oranına kadar çıkarmaya" şeklinde değiştirilmiştir.

Böylece, (II) sayılı listede yer alan mallar için; mevcut oran değişikliklerine ilişkin yetki sınırları içinde kalmak şartıyla, 87.03 G.T.İ.P numarasında yer alan malların (binek otomobilleri ile esas itibariyle insan taşımak üzere imal edilmiş diğer motorlu taşıtlar) ÖTV matrahını esas alarak fiyat grupları oluşturma, bu fiyat grupları ve malların cinsi, sınıfı, üst yapı gövde tanımı, istiap haddi ile yolcu ve yük taşıma kapasitesi itibariyle farklı oranlar belirleyebilme hususunda Bakanlar Kurulu'na yetki verilmiştir.

Ek- Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi​

Saygılarımızla,