OHAL ilan edilen İllerdeki Ar-Ge/Tasarım Merkezleri ile Teknokentlere İlişkin 138 sayılı Kararname yayımlandı.

Yayınlanma Tarihi: 04 Nisan 2023OHAL ilan edilen İllerdeki Ar-Ge/Tasarım Merkezleri ile Teknokentlere İlişkin 138 sayılı Kararname yayımlandı:

31.03.2023 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 138 sayılı Cumhurbaşkanı Kararnamesi ile Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri ile Teknokentler için Alınan Karar aşağıdaki gibidir.


Kararname ile OHAL ilan edilen illerde, OHAL süresince, 06.02.2023 tarihinden itibaren;

Ø     5746 Sayılı Kanun'un 3 Maddesinin 2'nci fıkarısı uyarınca %80, %90 ve %95 olarak uygulanan Gelir Vergisi terkin oranları %100 olarak uygulanacak,

Ø  5746 Sayılı Kanun'un 3 Maddesinin 3'üncü fıkrası uyarınca Hazinece %50'si karşılanan sigorta primi işveren hissesinin ise %100'ü Hazine tarafından karşılanacaktır.

Bültenimizde yer alan konularla ilgili sorularınız için lütfen bizimle temasa geçiniz. 

 

Saygılarımızla,