OECD'nin BEPS Aksiyon Planı'na İlişkin Yeni Tartışma Taslakları ve Yorumları Yayımlandı

Yayınlanma Tarihi: 10 Temmuz 2017Özet: Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü ("OECD"), bugün itibarıyla matrah aşındırma ve kar aktarımı (BEPS) projesi hakkındaki halka açık yorumlara istinaden iki tartışma taslağı yayımlamıştır.

Açıklamalar

  • Daimi işyerlerine atfedilen karlar, BEPS Eylem Planı'nda mevcut olan BEPS Eylem 7 (Daimi işyeri statüsünden kaçınmanın önlenmesi) ile uyumlu çalışmayı kapsamaktadır.

OECD yayınında belirtildiği gibi, tartışma taslakları daimi işyerlerine (PE) atfedilen karlar ve kar bölüşümleri hakkında ek düzenlemeler içermektedir. Yorumlar 15 Eylül 2017 tarihine kadar geçerlidir.

Ek Rehber; Daimi İşyerlerine Atfedilen Karlar

BEPS Eylem Planı'nda mevcut olan BEPS Eylem 7 kapsamındaki rapor (Daimi işyeri statüsünden kaçınmanın önlenmesi), Rapordaki değişikler sonucunda OECD Model Vergi Anlaşması'nın 7. Maddesindeki kuralların, özellikle finans sektörü dışındakiler olmak üzere daimi işyerlerine nasıl uygulanacağı kapsamındaki ek rehberin gelişmesine öncülük etmiştir. Raporda, transfer fiyatlandırması ile ilgili olarak BEPS projesinin diğer alanlarındaki çalışmaların,  başta maddi olmayan varlıklar, risk ve sermaye olmak üzere ilgili çalışmaların sonuçlarının hesaba katılması gerektiğini belirtilmiştir. Raporda, Model Vergi Anlaşmasının 5. Maddesi'nde yapılan değişikliklerin, 7. Madde kapsamındaki daimi işyerlerine atfedilen karlara ilişkin mevcut kurallar ve rehber üzerinde önemli değişiklikler yapılması gerekmediğini belirtilmiştir.

Yeni tartışma taslağı, Temmuz 2016'da yorumlar için yayınlanan tartışma taslağının yerini alıyor. Bu yeni tartışma taslağı, BEPS Eylem 7 raporunda ele alınan koşullarda daimi işyerlerine atfedilen karlar için üst düzey genel esaslar belirlemektedir. Tartışma taslağı ayrıca, OECD Model Vergi Sözleşmesi Madde 5(5)'te belirtilen daimi işyerlerine atfedilen karların engellenmesi ve Madde 5(4.1)'deki parçalanmayı önleme kurallarına ilişkin örnekler içermektedir.

Kar Bölüşümlerinde Güncel Rehber

BEPS projesi Eylem 10, transfer fiyatlandırma yöntemlerinin, özellikle de işlemsel kar bölüşüm yönteminin, küresel değer zincirleri kapsamında uygulanmasına açıklık getirmektedir.

OECD bugün itibariyle, bu amaçla revize edilmiş bu tartışma taslağının Temmuz 2016'da halka açık yorumlar için yayınlanan taslağın yerini aldığını bildirdi. OECD Transfer Fiyatlandırması Rehberi'ndeki mevcut esaslara dayanan, Temmuz 2016 taslağında alınan yorumlar ile güncellenen taslak, en uygun transfer fiyatlandırması yönteminde kullanılacak göstergeleri belirleyerek ve bölüştürülecek kar ile ilgili ek rehber sağlayarak kar bölüşüm yönteminin uygulanışını açıklamayı amaçlamaktadır. Güncellenen taslak bu ilkeleri içeren bir dizi örnek içermektedir. Yorumlar, güncellenen taslakta herhangi bir konuda talep ediliyor olsa da, taslak aynı zamanda, geri bildirimin özellikle arandığı kâr bölüşüm yönteminin uygulanmasına ilişkin bir dizi sorunu belirlemektedir.

OECD: BEPS Tartışma Taslağına İlişkin Yorumlar, Değerlemesi Zor Olan Gayri Maddi Varlıklar Hakkında Rehber

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü ("OECD"), bugün itibarıyla değerlemesi zor olan gayri maddi varlıkların fiyatlandırılması yaklaşımının (Transfer Fiyatlandırması Rehberi VI. Bölüm'de açıklanmıştır.) uygulanmasına yönelik oluşturulan tartışma taslağına ilişkin halka açık yorumları yayımlamıştır.

İlgili yorumları OECD websitesi üzerinden okuyabilirsiniz.

Saygılarımızla,