OECD: Ülke Bazlı Raporlamada BEPS Rehberi, Uygulamaya İlişkin Ülkeye Özgü Bilgiler

Yayınlanma Tarihi: 07 Aralık 2016Özet: Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), 13. Aksiyon Planı kapsamında ülke bazlı raporlamanın küresel olarak uygulanmasını destekleyen iki yeni belge açıkladı.

Açıklamalar

  • Ülke Bazlı Raporlama İçin Yargı Alanlarının Ulusal Yasal Çerçevelerinin Temel Ayrıntıları

Ülke bazlı raporlamada yasal çerçeveye ilişkin ayrıntılar*; mevzuatın durumu, ilk raporlama dönemi, vekâleten ibraz etme ve gönüllü ibraz ile yerel ibrazın gerekli olup olmayacağıdır. Bu yasal çerçeve kesinlik kazandıkça güncellenecektir. Vergi idareleri arasındaki ülke bazlı raporlamanın uluslararası değişimini kolaylaştırmak için Yeterli Yetkili Otorite Anlaşmaları'nın (QCAA) önümüzdeki aylarda yayınlanması öngörülmektedir.

  • Ülke Bazlı Raporlama Standardı ​Hakkında Ek Yorumlayıcı Rehber

Ek yorumlayıcı rehber**, bir ÇUİ grubunda raporlayan işletmeyi tanımlamak için vergi idaresine bildirimde bulunulması gereken durumlarla ilgilidir (Aksiyon 13 Raporu'ndaki model anlaşmanın 3. maddesinde belirtildiği gibi). Yorumlayıcı rehber, bildirimlerin yapılması gerektiği durumlarda, özellikle de geçiş döneminde Ülke Bazlı Raporlama uygulama tamamlanma süreci geçiş döneminde, ÇUİ gruplarının söz konusu bildirimler için yeterli bilgilere sahip olmamaları ihtimali göz önünde bulundurulduğunda, söz konusu bildirimlerin veriliş tarihine istinaden esneklik sağlar. Rehber ayrıca idarelerin bu bildirimlere istinaden, minimum standartlarla tutarlı olacak şekilde ÇUİ gruplarına geçiş dönemi için başka esneklikler sağlanabileceğini de belirtmektedir.

OECD rehberi 'Ülke bazlı raporlamanın hızlı, tutarlı ve küresel uygulanmasını desteklemek" için ilave rehberin yayınlanacağını belirtmiştir.​

OECD-tr.jpg

* Japonya, sistemli eksiklikler hariç olmak üzere 1 Nisan 2016 ve 31 Mart 2017 arası dönemler için geçiş kolaylığı sağlamaktadır.

** Liechtenstein: Kasım 2016'da parlamentoda onaylanmış olup, şu an referandum dönemindedir.

*** Türkiye: Uygulamanın başlaması için ilave mevzuat beklenmektedir. Taslak tebliğ yayımlanmış ancak kesinlik kazanmamıştır.

Konuyla ilgili sorularınız için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Saygılarımızla,

* http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/country-specific-information-on-country-by-country-reporting-implementation.htm

** http://www.oecd.org/tax/beps/guidance-on-the-implementation-of-country-by-country-reporting-beps-action-13.htm