OECD: Ülke Bazlı Raporlama Rehberi Temettüler ve Personel Sayılarını İçerecek Şekilde Güncellendi

Yayınlanma Tarihi: 17 Eylül 2018Özet: Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü ("OECD"), 13 Eylül itibarıyla BEPS Aksiyon 13 Planı'nda mevcut olan Ülke Bazlı Raporlama'nın ("CbCR") uygulanmasına ilişkin soru-cevap formatında güncel rehber yayımlandığını duyurmuştur. Güncel rehber, bugüne kadar yayımlanmış olan Ülke Bazlı Raporlama rehberlerinin tamamını içermektedir.

Açıklamalar

Güncellenen yeni rehber, çok uluslu bir işletmenin ("MNE") konsolide finansal tablolarını hazırlarken oransal konsolidasyon kullandığı durumlarda raporlanacak olan temettü gelirleri ve personel sayıları hakkında soru-cevaplar içermektedir. Güncel rehber takip eden dönemler için uygulamada olacaktır.

Ayrıca güncel rehber, "kısaltılmış tutarların" Ülke Bazlı Raporlama'nın Tablo 1'ini tamamlama aşamasında kullanılamayacağını açıklığa kavuşturmuştur. Ek olarak; birleşme, bölünme ve devralma konularında uygulanacak olan yaklaşım hakkında mevcut olan yorumlayıcı rehberi özetleyen bir tablo da sunmaktadır.

Ek- Guidance on the Implementation of Country-by-Country Reporting

Saygılarımızla,