OECD: Ülke Bazlı Raporlama için Yeni Rehber (BEPS Aksiyon 13)

Yayınlanma Tarihi: 07 Eylül 2017Özet: OECD, 6 Eylül itibarıyla vergi idareleri ve çok uluslu işletmeler için, BEPS Aksiyon Planı çerçevesinde hazırlanacak olan Ülke Bazlı Raporlama konusunda bazı ilave hususlara açıklık getirmek amacı ile yeni bir rehber yayımlamıştır.

Açıklamalar

Söz konusu OECD yayını ile aşağıdaki konulara yer verilmiştir:

  • Gelirin tanımı

  • Kıst hesap dönemine sahip çok uluslu işletmeler

  • Tahakkuk eden ve ödenen gelir vergisi

Ayrıca OECD,  "uygun kullanım"  kavramının tanımı ile birlikte Ülke Bazlı Raporlarda yer alan bilgilerin uygun kullanımı, vergi idarelerinin bu verilere yaklaşımı ve uygun kullanım koşullarının sonucu ortaya çıkan uyumsuzluklar için yeni bir rehber yayımlamıştır.

Detaylı bilgi için, OECD'nin Ülke Bazlı Raporlama için yayımladığı rehber ile Ülke Bazlı Raporlama bilgilerinin uygun kullanımı rehberini görebilirsiniz.

Saygılarımla,