OECD Rehberi’nde BEPS Aksiyon Planı kapsamında Yapılması Beklenen Değişiklikler Onaylandı

Yayınlanma Tarihi: 16 Haziran 2016Özet: Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (“OECD”), 15 Haziran 2016 tarihinde OECD Konseyi’nin OECD Rehberi içeriğinde BEPS Aksiyon Planı kapsamında yapılacak değişiklik ve ilaveleri onayladığını duyurdu.

Açıklamalar:

Özellikle BEPS Aksiyon Planı’nın “Transfer Fiyatlandırması Çıktılarının Yaratılan Değer ile Paralel Olması”nı kapsayan 8-10. Aksiyonu ve “Transfer Fiyatlandırması Dokümantasyonu”nu kapsayan Aksiyon 13 ile ilgili tüm değişiklik ve ilaveler OECD Rehberi’nde yer alacaktır.

OECD Rehberi’nde yer alacak bahsi geçen değişiklik ve ilaveler özetle şu şekildedir.

  • Mevcut OECD Rehberi’nin I-D bölümünde yer alan tüm açıklamalar çıkarılmış, yerine yeni açıklamalar getirilmiştir.

  • Mevcut Rehber’in II.2.16. bölümünün ardından yeni açıklamalar ilave edilmiştir.

  • 2.9. bölümün ardına ilave açıklamalar getirilmiştir.

  • V bölümünde yer alan tüm açıklamalar ve ekleri çıkarılmış, yerine yeni açıklamalar ve ekler getirilmiştir.

  • VI bölümünde yer alan tüm açıklamalar ve ekleri çıkarılmış, yerine yeni açıklamalar ve ekler getirilmiştir.

  • VII bölümünde yer alan tüm açıklamalar çıkarılmış, yerine yeni açıklamalar getirilmiştir.

  • VIII bölümünde yer alan tüm açıklamalar çıkarılmış, yerine yeni açıklamalar getirilmiştir.

OECD’nin açıklamasına göre, OECD Rehberi’nin özellikle IX bölümünde yapılması beklenen diğer değişikliklere ilişkin çalışmalar devam etmektedir. Malî İlişkiler Komitesi’nin 6. Çalışma Grubu’nun IX bölümü ile diğer değişikliklerin incelenmesi ve tutarsızlıkların ortadan kaldırılması için taraflardan talepte bulunması beklenmektedir.

Rehber'de yapılacak değişikliklerin 2016 içerisinde onaylanması beklenmektedir; ancak onay sürecine kadar bu değişikliklerin BEPS’in 8-10 ve 13. Aksiyonları’nı tutarlı bir şekilde kapsayıp kapsamadığı konusunda çalışmalar devam edecektir.