OECD’nin Finansal İşlemlere İlişkin Raporu ile Dijital Ekonominin Vergilendirilmesine İlişkin Birinci Yapı Tümleşik Yaklaşım ile ilgili Açıklayıcı Bildirgesi Yayımlandı

Yayınlanma Tarihi: 17 Şubat 2020Finansal İşlemler Raporu

OECD, uzun süredir beklenen finansal işlemler raporunu 11 Şubat 2020 tarihinde yayınlamıştır. Söz konusu rapor OECD Transfer Fiyatlandırması rehberinin 10. Bölümünü oluşturmaktadır. Söz konusu rapor nakit havuzu, firma sigortası ( captive insurance), hazine işlemleri ve teminatlar gibi bir çok konuyu içermektedir.

Yapıtaşı 1

OECD/G20  BEPS Çerçeve Grubu  Dijital Ekonominin vergilendirilmesine yönelik 2 yapılı yaklaşıma ilişkin Bildirgesi 31.01.2020 tarihinde   yayınlamıştır. Söz konusu  bildirgede  A tutarının hesaplanması,  genişleyen vergileme hakları, ihtilaf çözümleri ve uygulamalarda karşılaşabilecek zorluklar ele alınmıştır. 

Ek- Transfer Pricing Guidance on Financial Transactions: Inclusive Framework on BEPS: Actions 4, 8-10

Saygılarımızla,