“OECD İkinci Sütun (Pillar 2) Uygulamasını Kolaylaştırmaya Yönelik Çok Taraflı Sözleşme” (“STTR Sözleşmesi”) metni OECD tarafından yayımlandı ve STTR Sözleşmesi 2 Ekim'den itibaren imzaya açıldı.

Yayınlanma Tarihi: 09 Ekim 2023“OECD İkinci Sütun (Pillar 2) Uygulamasını Kolaylaştırmaya Yönelik Çok Taraflı Sözleşme” (“STTR Sözleşmesi”) metni OECD tarafından yayımlandı ve STTR Sözleşmesi 2 Ekim'den itibaren imzaya açıldı.

 

“Vergiye Tabi Olma Kuralı/STTR”, OECD’nin 8 Ekim 2021 tarihinde yayımladığı “Ekonominin Dijitalleşmesinden Kaynaklanan Vergi Sorunlarının Giderilmesine Yönelik İki Sütunlu Çözüm” yaklaşımındaki İkinci Sütun’un (Pillar 2) içerdiği üç temel kuraldan biridir ve GloBe Kuralları olarak adlandırılan diğer iki kuralı (“Gelire Dahil Olma Kuralı/IIR” ve “Yetersiz Vergilendirilmiş Ödemeler Kuralı/UTPR”) tamamlayıcı niteliktedir. İkinci Sütun uygulaması ile büyük çok uluslu işletmelerin faaliyette bulundukları ve kar elde ettikleri ülkelerde adil bir vergilemeye tabi olmaları ve uluslararası vergi sisteminde kesinlik ve istikrarın sağlanması amaçlanmaktadır.

 

“Vergiye Tabi Olma Kuralı/STTR”, karların kaynak ülkelerden düşük oranlı vergilerin uygulandığı ülkelere kaydırılmasını sağlayan grup içi ödemelerle ilgili yapıları hedeflemektedir. Kural, bu gibi durumlarda vergilendirme hakkını kaynak devlete iade ederek, kaynak ülkelerin vergi matrahlarını korumalarına yardımcı olacaktır. Bu çerçevede "faiz”, "gayrimaddi hak/royalti bedelleri" ve “belirlenmiş diğer ödemeler“in kaynak ülkelerde en az %9 oranında stopaj yoluyla vergilendirilmesi öngörülmektedir.

 

“Vergiye Tabi Olma Kuralı/STTR”, GloBE kurallarından bağımsız olarak uygulanacak ve uygulama İkinci Sütun yaklaşımının diğer kuralları için belirlenen gelir eşiklerini karşılayan işletmeler ile sınırlı olmayacaktır.

 

OECD Kapsayıcı Çerçeve (Inclusive Framework) üyesi ülkeler, STTR Sözleşmesini imzalayarak veya mevcut çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmalarında değişiklik yaparak “Vergiye Tabi Olma/STTR Kuralını yerel mevzuatlarına dahil edebileceklerdir. STTR Sözleşmesinin imzaya açılması, İkinci Sütun kapsamındaki çalışmaların sonuçlandırılması için önemli bir adım niteliğindedir.

 

Gelişmelerle ilgili ayrıca duyurular yapılacaktır.

 

Saygılarımızla,

 

 

https://www.oecd.org/tax/beps/multilateral-convention-to-facilitate-the-implementation-of-the-pillar-two-subject-to-tax-rule.htm