OECD, "Birinci Sütun – Tutar B" (Pillar 1 – Amount B) başlıklı kamuoyu görüşü belgesini yayımladı

Yayınlanma Tarihi: 20 Aralık 2022Konu: OECD Tarafından Yayınlanan ve Çok Uluslu Grupların pazarlarda gerçekleştirmiş olduğu  temel pazarlama ve dağıtım faaliyetlerine emsallere uygunluk ilkesinin uygulanmasını basitleştirmek ve düzene sokmayı amaçlayan “Birinci Sütun– Tutar B”  Belgesi Kamuoyu Görüşüne Sunulmuştur.

Özet

8 Aralık 2022'de OECD, "Birinci Sütun – Tutar B" (Pillar 1 – Amount B) başlıklı kamuoyu görüşü belgesi yayınlamıştır. Belge, emsallere uygunluk ilkesinin yerel temel pazarlama ve dağıtım faaliyetlerine uygulanmasını basitleştirmek ve düzene sokmak için, Ekim 2021’de OECD/G20 BEPS Kapsayıcı Çerçeve (KÇ) tarafından alınan kararları temel almaktadır.

Tutar B, yeterli kaynağa sahip olmayan ülke İdarelerinin; transfer fiyatlandırması kurallarını uygularken karşılaştığı zorlukları ele almak, uluslararası vergi sistemini yeniden istikrara kavuşturmak ve işletmelerin transfer fiyatlandırması anlaşmazlıkları nedeniyle maruz kaldığı uyum maliyetlerini azaltmak için tasarlanmıştır. Bu belge, Birinci Sütun Taslağının iki yıldan uzun bir süre önce yayınlanmasından bu yana, KÇ kapsamında Tutar B’nin nasıl işleyebileceğine dair ilk kez ayrıntılı bilgiler sağlamaktadır.

OECD'nin hedefi, 2023 yılı ortasına kadar Tutar B üzerinde anlaşmaya varmak ve Tutar A ile birlikte 2024'te yürürlüğe girmesini sağlamaktır.

Açıklamalar

Tutar B, OECD'nin ekonominin dijitalleşmesinden kaynaklanan vergi zorluklarını ele alan iki sütunlu çözümlerinden biri olan Birinci Sütunun temel bir bileşenidir, ancak kritik olarak dijital işletmelerle sınırlı değildir.

Belgenin amacı, OECD Transfer Fiyatlandırması Rehberinde sağlanan kılavuza dayalı olarak emsallere uygunluk ilkesinin uygulanmasını basitleştirmek ve modernize etmek olarak tanımlanmaktadır. Bu durum, Tutar A'nın aksine, Tutar B'nin piyasa yetki alanlarına daha fazla vergilendirme hakkı tahsis etme amacı taşımadığını vurgulamaktadır. Aynı zamanda, Tutar B’nin belirli bir gelir veya karlılık eşiğinin üzerindeki gruplarla sınırlandırılması da amaçlanmamıştır.

Söz konusu kamuoyu görüşü belgesi dört ana bölümden oluşmaktadır;

1.     Tutar B kapsamı, "temel pazarlama ve dağıtım faaliyetlerinin" bir dizi niteliksel ve niceliksel ölçüt kullanılarak nasıl tanımlanacağını tartışmaktadır.

2.     Tutar B fiyatlandırma metodolojisi, kapsama giren işlemlerde uygulanacak fiyatlandırma metodolojisini ana hatlarıyla belirtmektedir.

3.     Dokümantasyon gereksinimleri, Tutar B’yi uygularken vergi mükelleflerinin uyması gereken dokümantasyon gerekliliklerini açıklamaktadır.

4.     Vergi kesinliği, Tutar B'nin uygulanmasından doğan ihtilafları çözmek için kullanılacak bir vergi kesinliği çerçevesinin tasarımını açıklar.

Kamuoyu Görüşüne Açılan Temel Konular Nelerdir?

Tutar B, uygun şekilde kapsamlandırılır, fiyatlandırılır ve yönetilirse, hem vergi mükelleflerine hem de vergi idarelerine önemli faydalar sağlama potansiyeline sahiptir.

OECD Kapsayıcı Çerçeve üyelerinin, Tutar B'nin nasıl işleyeceğini öngördüğünü anlamak faydalı olacaktır. Ancak, kamuoyu görüşünün odaklanacağı tahmin edilen iyileştirmelerin yapılabileceği çeşitli alanlar vardır.

İşletmelerin Tutar B’nin etkisini değerlendirirken göz önünde bulundurması gereken bazı önemli sorular şunlardır:

1.     Tutar B'nin geniş ölçüde uygulanabilir olması mı yoksa dar bir kapsamda uyarlanması mı daha iyi olacaktır? Önerilen En Uygun Transfer Fiyatlandırması Yöntemi ve yerel emsal istisnalar, Tutar B için doğru kapsamı sağlar mı?

2.     İşletmem tarafından gerçekleştirilen pazarlama ve dağıtım faaliyetleri Tutar B kapsamında mıdır? Bu sonuç (kapsam içi veya kapsam dışı) uygun mudur? Bu sonuç yeterli ölçüde net midir, yoksa ihtilafların ortaya çıktığı bir alan oluşturabilir mi?

3.     İşletmemin pazarlama ve dağıtım faaliyetleri kapsam dahilindeyse, Tutar B fiyatlandırma metodolojisi yönetilebilir bir şekilde uygun bir sonuç elde etmek için nasıl tasarlanmalıdır?

4.     İşletmem için Tutar B’nin dokümantasyon gereklilikleri ne kadar zahmetlidir? Tutar B, mevcut transfer fiyatlandırması dokümantasyon gereklilikleriyle karşılaştırıldığında uyumluluk maliyetlerini fiilen düşürecek midir?

5.     Mevcut kesinlik mekanizmaları, işletmemin Tutar B’yi uygulaması konusunda kesinliğe sahip olmasını ve vergi idarelerinin işletmemin bu basitleştirmeyi kullanmasını (veya işletmemin kapsam dışında olması gereken yerlerde Tutar B’yi uygulamasını) isteğe bağlı olarak engelleyememesini sağlayacak olup uygun bir şekilde işleyebilecek midir?

 

OECD tarafından yayınlanan dokümanın ayrıntılı açıklamalarına yer verilen KPMG yayınımız Bültenimiz ekinde yer almaktadır.

Bültenimizde yer alan konularla ilgili sorularınız için lütfen bizimle temasa geçiniz.

Saygılarımızla,