OECD BEPS 13. Eylem Planı Uygulama Rehberi'nde Ülke Bazlı Raporun Doldurulmasına İlişkin İki Yeni Açıklama Yapıldı

Yayınlanma Tarihi: 21 Temmuz 2017Özet: OECD'nin Vergi Matrahı Aşındırması ve Kar Aktarımını (BEPS) önlemeye ilişkin 13 numaralı eylem planı olan Transfer Fiyatlandırması Dokümantasyonun Gözden Geçirilmesi ve Ülke Bazlı Raporlama'ya ilişkin olarak Haziran 2016 tarihinde OECD tarafından bir uygulama rehberi yayınlanmıştı. Söz konusu rehber Nisan 2017 tarihinde yeni açıklamalar ile güncellenmiş ve bu güncellemelere ilişkin bilgiler detaylıca paylaşılmıştı. Temmuz 2017 de ise merak edilen iki konuya daha açıklama getirilmiştir.

Açıklamalar

Ülke bazlı raporlamada yer alacak ülke bazlı verilerde bir ülkede birden fazla iştirak olması durumunda, söz konusu iştirak verilerinin toplanarak mı yoksa konsolide olarak mı doldurulacağına ilişkin yapılan açıklama yanında ortakları birden çok bağımsız taraf olan işletmelerin rapora nasıl dahil edileceği de değerlendirilmiştir.

Bir ülkede birden fazla iştiraki olan İşletmeler, bu işletmelerin konsolide verileri yerine solo finansallarından hareket ederek toplam verileri toplayarak beyan edeceklerdir. Türkiye'de birden fazla iştiraki olan ÇUİ'ler iştirak konsolide veriler yerine tek tek solo finansalları toplayarak ( eliminasyon yapılmadan) toplam verileri beyan edeceklerdir.

Diğer konu ise, ortak girişimler ile ilgilidir. Bir şirketin hisselerinin bir kısmı bir gruba,  bir kısmı bağımsız başka bir gruba aitse, söz konusu işletmenin verilerinin ülke bazlı raporda nasıl yer alacağı açığa kavuşmuştur. Azınlık hisselerinde olduğu gibi,  muhasebe standartlarına uygun olarak eğer şirket verileri grup konsolidasyonuna tamamen ya da kıst bir şekilde  tabi ise, Şirket bilgileri ilgili grubun ülke bazlı raporlamasında yer alacaktır. Muhasebe standartlarına göre Şirketin gelirlerinin bir kısmı konsolidasyona dahil ediliyorsa, dahil edilme oranına göre gelirleri ve verileri ülke bazlı raporlama da yer alacaktır. Eğer şirket bir grubun konsolide finansallarına öz kaynak kuralları kapsamında (equity accounting rules) dahil oluyorsa söz konusu işletmenin bilgileri raporda yer almayacaktır.

Ek- Guidance on the Implementation of Country-by-Country Reporting​​

Saygılarımızla,