OECD: 2018 Haziran İtibarıyla Ülke Bazlı Raporlamaya İlişkin İlk Yorumlar Yayımlandı

Yayınlanma Tarihi: 25 Mayıs 2018Özet: Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü ("OECD"), 24 Mayıs 2018 tarihinde  ülke bazlı raporlama hakkındaki ilk yorumları yayımlamıştır.

Açıklamalar

OECD açıklamasına göre, ülke bazlı raporlama konusundaki mevcut durum: "… Dünya çapında çok uluslu işletmelerin ("ÇUİ") vergilendirilmesinin geliştirilmesine yönelik kilit ilerlemeler." olarak değerlendirilmiştir. OECD'nin belirttiği üzere, konu hakkındaki ilk görüşler çok uluslu işletmelerin ana merkezlerinin bulunduğu ülkelerin hepsinin şeffaflık ile uyumlu raporlama yükümlülüklerini yerine getirdiği yönündedir.

Ülke Bazlı Raporların Haziran ayı itibarıyla idareler arasında paylaşıma açılması planlanmakla beraber, söz konusu paylaşımlar için 1.400 adet çift taraflı anlaşma bulunmaktadır.

OECD, ilk yıllık değerlendirmelerin genel olarak yurt içi hukuki ve idari düzenlemeler üzerine yoğunlaştığını, ek olarak Ocak 2018'deki uyarlamayı yansıtmakta olduğunu bildirmiştir. İkinci olarak gerçekleştirilen yıllık değerlendirme ise 2018 Nisan ayında yayımlanan "BEPS Inclusive Framework" üyelerini kapsamaktadır. Söz konusu değerlendirme bilginin uygun kullanımı, gizlilik ve bilgi paylaşımı hususlarına yoğunlaşmaktadır.

Ülke Bazlı Raporların ülkelerce paylaşılmasının ardından OECD, vergi dairelerinin transfer fiyatlandırması ve BEPS alanlarında oluşan riskleri inceleyeceğini bildirmiştir.

Raporun tamamına buradan ulaşabilirsiniz.

Saygılarımızla,