Nihai Tüketicilere Düzenlenecek e-Arşiv Faturalar ile ilgili VUK Tebliği Yayımlandı

Yayınlanma Tarihi: 13 Ocak 2020Özet: 10.01.2020 tarihli ve 31004 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde (Sıra No: 509) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 515) uyarınca, belirli mükelleflerce toplam satış tutarı 500 TL’ye kadar olan perakende mal ve hizmet satışlarına ait düzenlenecek e-arşiv faturalarında “Nihai Tüketici” açıklamasına yer verilebilecektir.

 

Açıklamalar

 

10.01.2020 tarih ve 31004 sayılı Resmi Gazete’de Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 509)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 515) yayımlanmıştır.

 

Söz konusu tebliğ uyarınca, e-fatura ve e-arşiv fatura uygulamasına kayıtlı bulunan;

 

-  483 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nin 6. maddesinin birinci fıkrasında belirtilen şartları sağlayarak ÖKC (ödeme kaydedici cihaz) kullanımından muafiyeti bulunan mükellefler,

-  507 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde belirtilen Güvenli Mobil Ödeme ve Elektronik Belge Yönetim Sisteminden yararlanan mükelleflerce,

 

vergiler dahil toplam satış tutarı 500 TL’ye kadar olan perakende mal ve hizmet satışlarına ait düzenlenecek e-arşiv faturasının müşterinin adı bölümünde “Nihai Tüketici” açıklamasına yer verilerek düzenlenmesi olanak tanınmıştır. Buna göre, ilgili faturaların “müşterinin adı, ticaret unvanı, adresi, vergi dairesi ve hesap numarası” bilgileri yerine “Nihai Tüketici” yazılabilecektir.

 

Bu şekilde düzenlenen e-arşiv faturalar perakende satış fişi veya ÖKC fişi olarak kabul edilecektir.

 

Gelir İdaresi Başkanlığı, bu kapsamda düzenlenecek e-arşiv faturaların düzenlenmesinde uyulacak usul ve esaslar ile şekli, formatı, içeriği ve uygulamaya yönelik diğer hususları yayımlayacağı kılavuzlarla belirlemeye yetkilidir.

 

Tebliğ, yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

 

Saygılarımızla,