Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Uygulamasına Geçiş Süresi Temmuz Ayına Ertelendi

Yayınlanma Tarihi: 04 Nisan 2020Özet: 04.04.2020 tarihli ve 31089 sayılı Resmi Gazete’de Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği’nde (Sıra No: 1) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 8) yayımlanmıştır.

Açıklamalar

Amasya, Bartın, Çankırı ve Kırşehir illerinde devam eden Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Uygulaması; Bursa, Eskişehir ve Konya illerinde 01.01.2020 tarihi itibarıyla yürürlüğe geçmişti. Diğer iller için ise, hatırlanacağı üzere 09.02.2020 tarihinde, Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesine geçiş süresi 01.03.2020’ye ertelenmişti.

04.04.2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği’nde (Sıra No: 1) Değişiklik Yapılmasına Dair 8 sıra no’lu Tebliğ ile birlikte, bu süre 01.07.2020 tarihine kadar ertelenmiştir.

Söz konusu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Ek- Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 8)

Saygılarımızla,