Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Uygulamasına Geçiş Süresi Ertelendi

Yayınlanma Tarihi: 10 Şubat 2020Özet: 09.02.2020 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği'nde (Sıra No:1) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No:7) ile; Bursa, Eskişehir ve Konya dışındaki illerde bulunan mükellefler ve işverenler için Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesine geçiş süresi 01.03.2020’ye ertelenmiştir.

Açıklamalar

Vergi dairesine verilmesi gereken “Muhtasar Beyanname” ve Sosyal Güvenlik Kurumu’na verilmesi gereken Aylık Prim ve Hizmet Belgesi”nin birleştirilmesi sonucunda oluşturulan “Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi” uygulaması 01.06.2017 tarihinden itibaren Kırşehir’de, 01.01.2018 tarihinden itibaren de Amasya, Bartın ve Çankırı’da bulunan mükellefler ve işverenler için zorunlu hale gelmiştir.

09.02.2020 tarih ve 31034 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No:1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No:7) uyarınca, Bursa, Eskişehir ve Konya illeri merkez ve ilçelerinde bulunan mükellef/işverenler için “Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi” uygulamasına 01.01.2020 tarihinden itibaren başlanacaktır. Diğer illerde bulunan mükellefler/işverenler için “Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi” uygulamasına başlangıç süresi 01.03.2020 olarak belirlenmiştir.

Buna göre, Bursa, Eskişehir ve Konya illerinde bulunan mükellefler/işverenler Ocak-2020 dönemine ilişkin Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerini 26.02.2020 tarihine kadar yetkili vergi dairelerine elektronik ortamda göndereceklerdir. Diğer illerde bulunan mükellefler ve işverenler ise uygulamaya 01.03.2020 tarihinde başlayacak olup, Mart ayına ilişkin işlemler Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile beyan edilecektir.

Ek: Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No:1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No:7)

Saygılarımızla,