Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği Resmi Gazete'de Yayımlandı

Yayınlanma Tarihi: 21 Aralık 2017Özet: 21 Aralık 2017 tarihli ve 30277 sayılı Resmi Gazete'de Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği'nde (Sıra No: 1) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 3) yayımlanmıştır. Söz konusu Tebliğ Gelir İdaresi Başkanlığı'nın internet sitesinde Resmi Gazete'de yayımlanmak üzere Başbakanlığa gönderilmişti.

Açıklamalar

Anılan Tebliğ ile, muhtasar beyanname ile aylık prim ve hizmet belgesinin birleştirilerek verilmesine ilişkin uygulamaya geçiş süresi Amasya, Bartın, Çankırı veya Kırşehir illeri hariç olmak üzere 01.07.2018 tarihine ertelenmiştir. Amasya, Bartın, Çankırı illerindeki mükellefler ise uygulamaya 01.01.2018 tarihinde geçecektir.

Ek- Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği'nde (Sıra No: 1) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 3)

Saygılarımızla,