Muhtasar Beyanname ile Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin Birleştirilerek Verilmesine İlişkin Uygulamaya Geçiş Tarihi Erteleniyor

Yayınlanma Tarihi: 13 Aralık 2017Özet: Muhtasar beyanname ile aylık prim ve hizmet belgesinin birleştirilerek verilmesine ilişkin uygulamaya geçiş süresi Amasya, Bartın, Çankırı veya Kırşehir illeri hariç olmak üzere 01.07.2018 tarihine ertelenmektedir.

Açıklamalar

Muhtasar beyanname ile aylık prim ve hizmet belgesinin birleştirilerek verilmesine ilişkin uygulamaya geçiş tarihi 01.01.2018 olarak belirlenmişti. Gelir İdaresi Başkanlığı'nın internet sitesinde yayımlanan duyuruda uygulamaya geçiş tarihini 01.07.2018 tarihine erteleyen Tebliğ'in yayımlanmak üzere Başbakanlığı gönderildiği ifade edilmiştir.

Tebliğ'in yayımlanması ile birlikte uygulamaya geçiş süreleri aşağıdaki gibi olacaktır.

  • Amasya, Bartın, Çankırı veya Kırşehir illeri hariç olmak üzere diğer illerde bulunan mükellefler uygulamaya 01.07.2018 geçecektir.

  • Amasya, Bartın, Çankırı illerindeki mükellefler uygulamaya 01.01.2018 tarihinde geçecektir.

  • Kırşehir ilindeki mükelleflerle sınırlı olmak üzere uygulamaya geçiş tarihi 01.06.2017 olarak belirlenmiş olup, Kırşehir ilinde uygulamaya devam edilecektir.

  • Amasya, Bartın, Çankırı veya Kırşehir illerinde istihdam edilmekle birlikte ücret tahakkuk veya ödemeleri diğer illerden yapılan çalışanlar için muhtasar beyanname ve e-bildirge ayrı ayrı verilmeye devam edecektir.

  • Başka illerde istihdam edilmekte birlikte ücret tahakkuk veya ödemeleri Amasya, Bartın, Çankırı veya Kırşehir illerinden yapılan çalışanlar için birleştirilmiş Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi kullanılacaktır.

Ek- Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği'nde (Sıra No: 1) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 3)​

Saygılarımızla,