Mücbir Sebep İlan Edilen Yerlerde Bazı Taksit Ödeme Sürelerinin Yeniden Belirlenmesine İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı yayımlanmıştır.

Yayınlanma Tarihi: 24 Şubat 2023Mücbir Sebep İlan Edilen Yerlerde Bazı Taksit Ödeme Sürelerinin Yeniden Belirlenmesine İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı yayımlanmıştır.

23 Şubat 2023 tarihli Resmi Gazete’de; 06 Şubat 2023 Tarihinde Kahramanmaraş ilinde meydana gelen depremler nedeniyle Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa illeri ile Sivas ilinin Gürün ilçesinde oluşan mücbir sebebe istinaden, 7256 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ve 7326 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunda Yer Alan Taksit Ödeme Sürelerinin Yeniden Belirlenmesine Dair 6831 Sayılı Karar yayımlanmıştır.

Mezkur Karar uyarınca;

Ø  06.02.2023 Tarihinde Kahramanmaraş ilinde meydana gelen depremler nedeniyle Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa illeri ile Sivas ilinin Gürün ilçesinde 06.02.2023 ile 31.07.2023 tarihleri arasında (bu tarihler dahil) mücbir sebep ilan edilmiştir.

 

Ø  Mücbir sebep hali ilan edilen yerlerdeki alacaklı İdarelere borçlu olanların mücbir sebep halinin başladığı tarih ile sona erdiği tarih arasına rastlayan anılan kanunlar kapsamında ödenmesi gereken taksitlerinden (ödeme süresinin son günü mücbir sebep halinin sona erdiği tarihe rastlayan taksitler dahil);

 

ü  Birincisinin ödeme süresi mücbir sebep halinin sona erdiği tarihi izleyen ayda, sonraki taksitlerin ödeme süreleri ise bu ayı takip eden ikişer aylık dönemler halinde,

ü  7256 sayılı Kanunun 3’üncü maddesinin üçüncü fıkrasının (e) bendi ile 7326 sayılı Kanunun 9’uncu maddesinin üçüncü fıkrasının (e) bendine göre aylık taksitler halinde ödenmesi gereken taksitler ise mücbir sebep halinin sona erdiği tarihi izleyen aydan başlayarak aylık taksitler halinde

ödenmek üzere uzatılmıştır.

 

Karar yayımı tarihi olan 23.02.2023 tarihinde yürürlüğe girmektedir.