Mevduat Faizlerine ve Katılım Bankaları Tarafından Ödenen Kar Paylarına Uygulanacak Tevkifat Oranları Değiştirildi

Yayınlanma Tarihi: 30 Eylül 2020Özet: 30.09.2020 tarihli ve 31260 sayılı Resmi Gazete’de “3032 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı” ile Gelir Vergisi Kanunu’nun geçici 67. maddesinde yer alan tevkifat oranları hakkındaki  2006/10731 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nın eki kararına geçici 2. madde eklenmiştir.

 

Açıklamalarımız

 

Yürürlüğe giren madde ile 2006/10731 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nın eki kararının 1. maddesinin 1. fıkrasının d bendinin 2 ve 3 numaralı alt bentlerinde yer alan tevkifat oranları; 31.12.2020 tarihine kadar (bu tarih dahil) vadesiz ve özel cari hesaplara ve bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih ile 31.12.2020 tarihleri (bu tarih dahil) arasında açılan veya vadesi bu tarihler arasında yenilenen hesaplara ödenecek faizler ve kar paylarına uygulanacak tevkifat oranları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

Yeni Oran

Eski Oran

Mevduat faizlerinden;

          i) Vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile 6 aya kadar (6 ay dahil) vadeli hesaplarda

5%

15%

          ii) 1 yıla kadar (1 yıl dahil) vadeli hesaplarda

3%

12%

          iii)1 yıldan uzun vadeli hesaplarda

0%

10%

          iv) Enflasyon oranına bağlı olarak değişken faiz oranı uygulanan 1 yıldan    uzun vadeli hesaplarda 

0%

0%

Yeni Oran

Eski Oran

Katılım bankaları tarafından katılma hesabı karşılığında

ödenen kar paylarından;

          i) Vadesiz, ihbarlı ve özel cari hesaplar ile 6 aya kadar (6 ay dahil) vadeli hesaplarda

5%

15%

          ii) 1 yıla kadar (1 yıl dahil) vadeli hesaplarda

3%

12%

          iii) 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda

0%

10%

 

Karar yayım tarihi olan 30.09.2020 ile 31.12.2020 (bu tarih dahil) arasında açılan veya vadesi bu tarihler arasında yenilenen hesaplara ödenecek faizler ve kar paylarına uygulanacaktır.

 

Anılan konuda ek bilgi gerektiğinde bizimle temasa geçmenizi rica ederiz.

 

Saygılarımızla,